bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Personelu - zmiany kadrowe.

Redakcja BIP

Stronę Biuletynu Informacji Puiblicznej redagują:

Nadzór merytoryczny:

Imię i nazwisko: Lidia Zudzin
Nr telefonu: (052) 37-09-141
Adres e-mail: lidiazudzin@szpital.bydgoszcz.pl

Zamówienia Publiczne:

Imię i nazwisko: Joanna Zajdler
Nr telefonu: (052) 37-09-124
Adres e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.plOpublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 16.02.2020
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 633