bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Regulaminy

Sposoby stanowienia wewnętrznych aktów prawnych:
Wewnętrzne akty prawne ( zarzą…dzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia) wprowadza w życie Dyrektor Szpitala. Statut nadaje organ zał‚ożycielski Szpitala.

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
Korespondencja, w tym także faksy, przesył‚ki kurierskie i inne przyjmuje Kacelaria/Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Szpitala,
a w przypadku jego nieobecnoś›ci - Zastę™pcy. Odnotowaną… w rejestrze wpł‚ywu, zadekretowaną korespondencję przekazuje za potwierdzeniem odbioru wł‚aś›ciwym komórkom organizacyjnym do bezzwł‚ocznego zał‚atwienia.

     W sprawie skarg i wniosków:
     Dyrektor Szpitala przyjmuje we wtorki 1400-1500.

Zakładowy Fundusz Świadczeń„ Socjalnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Śšwiadczeń„ Socjalnych - regulamin_ZFSS.pdf

Regulamin Wynagradzania
Regulamin Wynagradzania opublikowany 15.10.2013r. - regulamin_wynagradzania.pdf
Aneks Regulaminu Wynagradzania opublikowany 25.05.2013r. - aneks_regulaminu_wynagradzania.pdf

Regulamin Pracy
Regulamin Pracy opublikowany 01.01.2011r. - regulamin_pracy.pdf

Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny - regulamin_organizacyjny.pdfOpublikował: Anna Siwiec
Publikacja dnia: 29.11.2022
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 040