bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Rada społeczna

Przy Szpitalu dział‚a Rada Społ‚eczna, stanowią…ca organ inicjują…cy, doradczy oraz opiniujący Rady Miasta Bydgoszczy i Dyrektora Szpitala.
Rada Społ‚eczna powoływana jest przez Radą™ Miasta Bydgoszczy, a w jej skład wchodzą… przedstawiciele wybrani przez Radę™ Miasta.

Skł‚ad Rady Społ‚ecznej okreś›la Uchwał‚a Rady Miasta Bydgoszczy - aktualnie jest to Uchwała nr IX/150/19 Rady MIasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r.
Opublikował: Anna Siwiec
Publikacja dnia: 24.06.2022
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 291