bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja zmian personalnych

Zarządzający szpitalem

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na podstawie powoł‚ania, umowy o pracę™ lub umowy cywilno – prawnej. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala, podejmuje decyzje dotyczą…ce Szpitala samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność‡.
Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzają…ce przy pomocy Dyrektora ds. Medycznych i Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. Dyrektor może powoł‚ywać‡ zespoł‚y opiniodawczo – doradcze.

Kierownictwo Szpitala:

Dyrektor Naczelny: mgr Anna Lewandowska
p.o. Zastę™pca Dyrektora ds. Medycznych: lek. med. Katarzyna Bejgier
p.o. Gł‚ówny Księ™gowy: mgr Anna Katulska
Naczelna Pielę™gniarka: mgr Wioletta NowakOpublikował: Anna Siwiec
Publikacja dnia: 09.09.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 237