bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

GŁÓWNE ELEMENTY SKĹŁADOWE STRONY BIP:

Wyś›wietlana na ekranie monitora strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej naszego szpitala skł‚ada się™ z czterech zasadniczych elementów:
1. Nagł‚ówka
2. Menu przedmiotowego
3. Pola publikacji
4. Panelu informacyjnego

\"\"

Wyglą…d i zawartość‡ nagłówka i menu przedmiotowego są stał‚e dla wszystkich podstron Biuletynu, zmianie ulega natomiast zawartość‡ pola publikacji i panelu informacyjnego, zależnie od dział‚u tematycznego wybranego za poś›rednictwem menu lub odnośników wyróżnionych czerwonym kolorem czcionki w nagł‚ówku.

NAGŁÓWEK:

Składa się™ z następują…cych elementów:
• w lewym górnym rogu umieszczono logo (znak graficzny) szpitala, którego "kliknię™cie" spowoduje przeniesienie na podmiotową stroną™ www szpitala.
• obok znajduje się tytuł‚ strony ("Biuletyn Informacji Publicznej").
• w prawym górnym rogu umieszczono logo Biuletynu z adresem strony gł‚ównej BIP - "kliknię™cie" myszką… w tym obszarze umożliwia przeniesienie na stronę gł‚ówną… BIP.
• poniżej umieszczono herb Bydgoszczy oraz pełną… nazwę™ podmiotu.
• po prawej stronie zlokalizowane są :
- odnośnik Mapa strony (po jego "kliknięciu" w obszarze pola publikacji pojawia się zawartość‡ menu tematycznego, co umożliwia bezpoś›rednie przejś›cie do treś›ci wybranego dział‚u,
- odnoś›nik Rejestr zmian (umożliwia wyś›wietlenie peł‚nej listy informacji, których treść‡ został‚a zmieniona. Każda pozycja na liś›cie zawiera tytuł‚ informacji, której dotyczy zmiana, datą i nazwisko osoby dokonują…cej zmiany oraz jej opis.
- Moduł‚ wyszukują…cy pozwalają…cy na szybkie odszukanie wpisanej frazy w zawartoś›ci cał‚ego biuletynu.

MENU PRZEDMIOTOWE:

Lewą… stronę™ Biuletynu zajmuje kolumna stanowią…ca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są… zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przykł‚adowe nazwy kategorii to: Informacje ogólne, Wł‚adze i struktura organizacyjna. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują… się™ w jasnych polach, nazwy dział‚ów wchodzą…cych w skł‚ad danej kategorii tematycznej. Wybór dział‚u poprzez "kliknięcie" myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego dział‚u w polu publikacji treści.
Umieszczone na samym dole menu pole "Logowanie", umożliwia dostę™p do panelu administracyjnego strony i przeznaczone jest wyłącznie dla upoważnionych pracowników szpitala odpowiedzialnych za redagowanie strony Biuletynu.

POLE PUBLIKACJI:

Jest to środkowa i zarazem najwię™ksza część‡ strony Biuletynu. Pole sł‚uży do wys›wietlania treś›ci zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagl‚ówka belka z nazwą aktualnie wyś›wietlanego działu.

PANEL INFORMACYJNY:

Każda informacja publiczna opublikowana na stronie podmiotowej BIP, poza swą treścią… merytoryczną…, wyposażona został‚a w panej informacyjny określają…cy:
• dane osoby wytwarzającej lub odpowiedzialnej za treść‡ informacji,
• dane osoby (administratora strony) udostępniają…cej informację™ w BIP,
• datę™ i czas udostepnienia danej informacji,
• datę i czas jej ostatniej modyfikacji,
• ilość‡ odsł‚on i zmian informacji aktualnie wyś›wietlanej w polu publikacji,
• wyróżniony czerwonym kolorem czcionki odnośnik Pokaż zmiany, po "kliknię™ciu" którego zostaje wyświetlona lista wszystkich zmian dokonanych w ramach danej informacji.

PLIKI ZAŁĄ„CZNIKÓW:

Do niektórych dział‚ów tematycznych (artykuł‚ów) dołą…czone są… pliki załą…czników w formacie doc, rtf, pdf lub xls. Ich pobranie moĹźliwe jest poprzez "najechanie" wskaźnikiem myszki na odnośnik "Pobierz plik", a następnie "kliknię™cie" jej prawego przycisku i wybranie z menu kontekstowego opcji: "Zapisz element docelowy jako..." Nastę™pnie należy wskazać‡ lokalizację™ na dysku lokalnym komputera, gdzie dany plik ma został zapisany.

Uwaga! Dla otwarcia plików zapisanych w formacie pdf, niezbędny jest odpowiedni program - aby go pobrać ze strony producenta \\\'kliknij\\\' obrazek ====>> \"\"Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 24.08.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 867