bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 wrześ›nia 2001 o dostę™pie do informacji publicznej nakł‚ada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyją…tek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostę™pu do informacji publicznej składają… się™ uprawnienia do:

• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
• wglądu do dokumentów urzę™dowych,
• dostępu do posiedzeń„ kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostę™pu do informacji publicznej przysł‚uguje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

• ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostę™pnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
• wyłożenie w powszechnie dostę™pnym miejscu.Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 23.08.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 784