bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Zakres świadczeń

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmiń„skiego w Bydgoszczy zapewnia pacjentom miasta, województwa i kraju:
• Leczenie szpitalne,
• Badania diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę™ laboratoryjną…,
• Ambulatoryjne ś›wiadczenia specjalistyczne,
• Rehabilitacją leczniczą,
• Świadczenia stomatologiczne,
• Badanie i terapią™ psychologiczną…,
• Badanie i terapią™ logopedyczną,
• Opieką nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
• Opieką nad kobietą… w okresie karmienia piersią,
• Opieką prenatalną… nad płodem i opieką nad noworodkiem oraz wstępną… oceną stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia.

Świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa szpitalnego udzielają… w systemie cał‚odobowym:
- Izby Przyjęć‡,
- Oddziały:
• Anestezjologia i Intensywna Terapia,
• Chirurgia i żywienie Kliniczne,
• Ginekologia, Położnictwo, Patologia Ciąży,
• Kardiologia,
• Neurologia,
• Noworodki i Intensywna Terapia,
• Centrum Rehabilitacji,
• Choroby Wewnę™trzne,
• Okulistyka,

a w ramach hospitalizacji jednego dnia:
• Centrum Małoinwazyjnych Technik Medycznych.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizują… Poradnie:
• Chirurgiczna,
• Ginekologiczno – Położnicza,
• dla kobiet ciężarnych i chorych na cukrzycę,
• Gastroenterologiczna,
• Kardiologiczna,
• Logopedyczna,
• dla Noworodków i Wcześniaków,
• Neurologiczna,
• Nocnej i Świą…tecznej Opieki Zdrowotnej,
• Okulistyczna,
• Rehabilitacyjna,
• Stomatologiczna dla dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski,
• Urazowo – ortopedyczna,
• Żywienia Klinicznego,
• Urologiczna,

Świadczeń„ z zakresu diagnostyki medycznej udzielają…:
• Zakł‚ad Diagnostyki Laboratoryjnej,
• Zakł‚ad Endoskopii,
• Zakł‚ad RTG,
• Zakład Patomorfologii,
• Zakł‚ad Fizjoterapii,
• Zakł‚ad Bakteriologii,
• Pracownia EKG,
• Pracownia Serologiczna
• Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia,
• Pracownia EEG,
• Pracownia Tomografii Komputerowej,
• Zakł‚ad Hemodynamiki.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są przez:
• Zakład Fizjoterapii,
• Centrum Rehabilitacji

Świadczenia stomatologiczne zapewnia Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
i Dorosłych Specjalnej Troski w terminach ustalanych indywidualnie na podstawie skierowania lekarza psychiatry lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim funkcjonuje Szkoł‚a Rodzenia, w której to zajęcia prowadzone są przez pracowników Szpitala.Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 668