bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP

Cel działalności

Celem działania Szpitala jest organizowanie i udzielanie ś›wiadczeń„ zdrowotnych sł‚użą…cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz propagowanie zachowań„ prozdrowotnych.

Dla zapewnienia dalece profesjonalnej i kompleksowej opieki naszym Pacjentom, świadczenia realizowane są… przez wykwalifikowaną… kadrę™ we współpracy z innymi organizacjami ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Realizując przyjętą misją™, Szpital stawia na wysoką jakość‡ ś›wiadczonych usług, kształ‚cenie personelu medycznego i respektowanie praw pacjenta zawartych w obowiązują…cych przepisach.Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 11.05.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 673