bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Regulaminy

Sposoby stanowienia wewnętrznych aktów prawnych:
Wewnętrzne akty prawne ( zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia) wprowadza w życie Dyrektor Szpitala. Statut nadaje organ założycielski Szpitala.

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Kacelaria/Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Szpitala,
a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy. Odnotowaną w rejestrze wpływu, zadekretowaną korespondencję przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym do bezzwłocznego załatwienia.

     W sprawie skarg i wniosków:
     Dyrektor Szpitala przyjmuje we wtorki 1400-1500.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - regulamin_ZFSS.pdf

Regulamin Wynagradzania
Regulamin Wynagradzania opublikowany 15.10.2013r. - regulamin_wynagradzania.pdf
Aneks Regulaminu Wynagradzania opublikowany 25.05.2013r. - aneks_regulaminu_wynagradzania.pdf

Regulamin Pracy
Regulamin Pracy opublikowany 01.01.2011r. - regulamin_pracy.pdf

Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny - regulamin_organizacyjny.pdfOpublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 08.03.2021
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 848