bip.gov.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Dr.Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Podstawy prawne

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w oparciu o postanowienia:
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
• Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
• Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 125/92 z dnia 24 czerwca 1992 roku o utworzeniu Szpitala,
• Uchwały Nr LV/996/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• statutu Szpitala,
• Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 953-22-93-970,
• Decyzji Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 092354746,
• Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - pod numerem księgi rejestrowej: 000000002247,
• Postanowienia Sądu Rejenowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS: 0000057250.Opublikował: BIP BIP
Publikacja dnia: 16.02.2020
Podpisał: BIP BIP
Dokument z dnia: 16.02.2020
Dokument oglądany razy: 853