ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Regulaminy
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie


Sposoby stanowienia wewnętrznych aktów prawnych:

Wewnętrzne akty prawne ( zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia) wprowadza w życie Dyrektor Szpitala. Statut nadaje organ założycielski Szpitala.

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Kacelaria/Sekretariat Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Szpitala,
a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy. Odnotowaną w rejestrze wpływu, zadekretowaną korespondencję przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym do bezzwłocznego załatwienia.

W sprawie skarg i wniosków:

Dyrektor Szpitala przyjmuje we wtorki 1400-1500.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - regulamin_ZFSS.pdf

Regulamin Wynagradzania

Regulamin Wynagradzania opublikowany 15.10.2013r. - regulamin_wynagradzania.pdf
Aneks Regulaminu Wynagradzania opublikowany 25.05.2013r. - aneks_regulaminu_wynagradzania.pdf

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy opublikowany 01.01.2011r. - regulamin_pracy.pdf

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny - regulamin_organizacyjny.pdf

Ilość odsłon: 6746
Ilość zmian: 8
Pokaż zmiany