ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Podstawy prawne
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w oparciu o postanowienia:
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z dn. 1 czerwca 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
  • Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
  • Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 125/92 z dnia 24 czerwca 1992 roku o utworzeniu Szpitala,
  • Uchwały Nr LV/996/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • statutu Szpitala,
  • Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 953-22-93-970,
  • Decyzji Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON: 092354746,
  • Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - pod numerem księgi rejestrowej: 000000002247,
  • Postanowienia Sądu Rejenowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS: 0000057250.

Ilość odsłon: 4093
Ilość zmian: 1
Pokaż zmiany