ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Rada Społeczna
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, stanowiąca organ inicjujący, doradczy oraz opiniujący Rady Miasta Bydgoszczy i Dyrektora Szpitala.
Rada Społeczna powoływana jest przez Radę Miasta Bydgoszczy, a w jej skład wchodzą przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta oraz przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Skład Rady Społecznej określa Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy.
Aktualnie jest to uchwała nr IX/150/19 z dnia 27.03.2019 r.

Ilość odsłon: 6762
Ilość zmian: 8
Pokaż zmiany