ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Zarządzający szpitalem
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przezPrezydenta Miasta Bydgoszczy na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala, podejmuje decyzje dotyczące Szpitala samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy Dyrektora ds. Medycznych i Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych. Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo – doradcze.

Kierownictwo Szpitala:

Dyrektor Naczelny: Anna Lewandowska
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: dr med. Pawel Rajewski
p.o. Główny Księgowy: Katarzyna Malak
Naczelna Pielęgniarka: mgr Grażyna Wenda

Ilość odsłon: 10228
Ilość zmian: 19
Pokaż zmiany