ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Majątek
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie
Majątek szpitala według stanów na 31.12.2010 r. i 31.12.2011 r. 

AKTYWA: Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2010 r.
- aktywa trwałe: 41.624.690,02 PLN
38.354.512,23 PLN
- aktywa obrotowe: 9.505.346,64 PLN 9.748.513,32 PLN
AKTYWA RAZEM: 51.130.036,66 PLN 48.103.025,55 PLN
PASYWA:
- kapitał (fundusz własny): 24.717.736,82 PLN 15.492.459,63 PLN
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 26.412.299,84 PLN
32.610.565,92 PL
PASYWA RAZEM: 51.130.036,66 PLN 48.103.025,55 PLN


Ilość odsłon: 4542
Ilość zmian: 4
Pokaż zmiany