ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Cel działalności
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie
    
    Celem działania Szpitala jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

    Dla zapewnienia dalece profesjonalnej i kompleksowej opieki naszym Pacjentom, świadczenia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę we współpracy z innymi organizacjami ochrony zdrowia i opieki społecznej.

    Realizując przyjętą misję, Szpital stawia na wysoką jakość świadczonych usług, kształcenie personelu medycznego i respektowanie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.


Ilość odsłon: 4269
Ilość zmian: 0

 
Autor dokumentu: Lidia Zudzin
Udostępnił:
Data udostępnienia: 2007-09-01 12:02:00
Data ostatniej modyfikacji: