ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Zakres świadczeń
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy zapewnia pacjentom miasta, województwa i kraju:
 • Leczenie szpitalne,
 • Badania diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną,
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
 • Rehabilitację leczniczą,
 • Świadczenia stomatologiczne,
 • Badanie i terapię psychologiczną,
 • Badanie i terapię logopedyczną,
 • Opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • Opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią,
 • Opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia.

Świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa szpitalnego udzielają w systemie całodobowym:

- Izby Przyjęć,

- Oddziały:

 • Oddział Chorób Wewnętrznychi,
 • Oddział Kardiologii,
 • Oddział Chirurgiczny,
 • Oddział Ginekologii,Położnictwa i Patologii Ciąży,
 • Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Neurologii,
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
 • Oddział Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej,
 • a w ramach hospitalizacji jednego dnia:
 • Centrum Małoinwazyjnych Technik Medycznych.

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizują Poradnie:

 • Chirurgiczna,
 • Gastroenterologiczna,
 • Kardiologiczna,
 • Laryngologiczna,
 • Medycyny Pracy,
 • Urazowo – ortopedyczna,
 • Neurologiczna,
 • Rehabilitacyjna,
 • Ginekologiczno – Położnicza,
 • Dla Noworodków i Wcześniaków,
 • Stomatologiczna dla dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski,
 • Szkoła Rodzenia,
 • Alergologiczna,
 • Urologiczna,
 • Rehabilitacyjna,
 • Logopedyczna,

Świadczeń z zakresu diagnostyki medycznej udzielają:

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Zakład Endoskopii,
 • Zakład RTG,
 • Zakład Patomorfologii,
 • Zakład Fizjoterapii,
 • Zakład Bakteriologii,
 • Pracownia EKG,
 • Pracownia Serologiczna
 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia,
 • Pracownia EEG,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej,
 • Zakład Hemodynamiki.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są przez:

 • Zakład Fizjoterapii,
 • Oddział Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej.
Świadczenia stomatologiczne zapewnia Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
i Dorosłych Specjalnej Troski w terminach ustalanych indywidualnie na podstawie skierowania lekarza psychiatry lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ilość odsłon: 5549
Ilość zmian: 4
Pokaż zmiany