ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Instrukcja korzystania ze strony BIP
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie
 GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE STRONY BIP:
Wyświatlana na ekranie monitora strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej naszego szpitala składa się z czterech zasadniczych elementów:
 1. Nagłówka
 2. Menu przedmiotowego
 3. Pola publikacji
 4. Panelu informacyjnego


Wygląd i zawartość nagłówka i menu przedmiotowego są stałe dla wszystkich podstron Biuletynu, zmianie ulega natomiast zawartość pola publikacji i panelu informacyjnego,  zależnie od działu tematycznego wybranego za pośrednictwem menu lub odnośników wyróżnionych czerwonym kolorem czcionki w nagłówku.
NAGŁÓWEK:
Składa się z następujących elementów:
 • w lewym górnym rogu umieszczono logo (znak graficzny) szpitala, którego "kliknięcie" spowoduje przeniesienie na podmiotową stronę www szpitala.
 • obok znajduje się tytuł strony ("Biuletyn Informacji Publicznej").
 • w prawym górnym rogu umieszczono logo Biuletynu z adresem strony głównej BIP - "kliknięcie" myszką w tym obszarze umożliwia przeniesienie na stronę główną BIP.
 • poniżej umieszczono herb Bydgoszczy oraz pełną nazwę podmiotu.
 • po prawej stronie zlokalizowane są :
             -  odnośnik  Mapa strony (po jego  "kliknięciu" w obszarze pola publikacji pojawia się zawartość menu tematycznego, co umożliwia bezpośrednie przejście do treści wybranego działu,
              - odnośnik Rejestr zmian (umożliwia wyświetlenie pełnej listy informacji, których treść została zmieniona. Każda pozycja na liście zawiera tytuł informacji, której dotyczy zmiana, datę i nazwisko osoby dokonującej zmiany oraz jej opis.
              - Moduł wyszukujący pozwalający na szybkie odszukanie wpisanej frazy w zawartości całego biuletynu.
MENU  PRZEDMIOTOWE:
Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest  na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przykładowe nazwy kategorii to: Informacje ogólne, Władze i struktura organizacyjna. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się w jasnych polach, nazwy działów wchodzących w skład danej kategorii tematycznej. Wybór działu poprzez "klikniecie" myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści.
Umieszczone na samym dole menu pole "Logowanie", umożliwia dostęp do panelu administracyjnego strony i przeznaczone jest wyłącznie dla upoważnionych pracowników szpitala odpowiedzialnych za redagowanie strony Biuletynu.
POLE  PUBLIKACJI:
Jest to środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole  służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagłówka  belka z nazwą aktualnie wyświetlanego działu.
PANEL  INFORMACYJNY:
Każda informacja publiczna opublikowana na stronie podmiotowej BIP, poza swą treścią merytoryczną, wyposażona została w panej informacyjny określający:
 • dane osoby wytwarzającej lub odpowiedzialnej za treść informacji,
 • dane osoby (administratora strony) udostępniającej informację w BIP,
 • datę i czas udostepnienia danej informacji,
 • datę i czas jej ostatniej modyfikacji,
 • ilość odsłon i zmian informacji aktualnie wyświetlanej w polu publikacji,
 • wyróżniony czerwonym kolorem czcionki odnośnik Pokaż zmiany, po "kliknięciu" którego zostaje wyświetlona lista wszystkich zmian dokonanych w ramach danej informacji.
PLIKI  ZAŁĄCZNIKÓW:
Do niektórych działów tematycznych (artykułów) dołączone są pliki załączników w formacie doc, rtf, pdf  lub xls. Ich pobranie możliwe jest poprzez "najechanie" wskaźnikiem myszki na odnośnik "Pobierz plik", a następnie "kliknięcie" jej prawego przycisku i wybranie z   menu kontekstowego opcji: "Zapisz element docelowy jako..." Następnie należy wskazać lokalizację na dysku lokalnym komputera, gdzie dany plik ma zostać zapisany.

Uwaga! Dla otwarcia plików zapisanych w formacie pdf, niezbędny jest odpowiedni program - aby go pobrać ze strony producenta 'kliknij' obrazek ====>>

Ilość odsłon: 3271
Ilość zmian: 0

 
Autor dokumentu: Lidia Zudzin
Udostępnił:
Data udostępnienia: 2007-09-01 11:59:00
Data ostatniej modyfikacji: