ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, tel. (052) 37-09-400, fax (052) 37-09-460

Mapa strony

Rejestr zmian


  Strona Główna
Rejestr wszystkich zmian
  Informacje ogólne
    Dane teleadresowe
    Obszar działania
    Cel działalności
    Zakres świadczeń
    Majątek
    Darowizny
  Władze i struktura
  organizacyjna
    Organ założycielski
    Zarządzający szpitalem
    Rada Społeczna
    Struktura organizacyjna
  Dokumenty regulujące
  działalność szpitala
    Podstawy prawne
    Statut szpitala
    Regulaminy
    Ogłoszenia
  Kontrola zarządcza
    Kontrola zarządcza
  Zamówienia Publiczne
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
    Ponowne
    wykorzystywanie
    informacji publicznej
    Instrukcja korzystania
    ze strony BIP
  Logowanie
Data
Zakres
Opis zmiany
Zmienił
2015-05-13 10:33:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie opublikowane w dzienniku UUE
Grzegorz Jankowski
2015-05-13 09:53:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-13 09:52:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Formularz Cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-05-13 09:51:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zbiorcze zestawienie złożonych ofert i wartość szacunkowa
Grzegorz Jankowski
2015-05-12 15:05:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Wybór oferty na zadania 8, 11, 13, 17, 21, 22, 26 i unieważnieniu zadania 7 i 19
Grzegorz Jankowski
2015-05-12 08:20:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-05-12 08:20:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:39:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 5 do SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:39:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki nr 1-4, 6-10 do SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:38:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:38:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:38:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:37:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:23:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:22:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:14:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratora z VG HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:13:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratora z VG HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:11:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 5 do SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:10:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki 1-4, 6-10 do SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:09:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:08:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:07:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-11 15:06:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem od i do Wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-05-08 14:36:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłosznie przekazane do publikacji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
Grzegorz Jankowski
2015-05-08 14:35:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-08 14:34:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawy matriałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Grzegorz Jankowski
2015-05-06 08:05:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-06 08:03:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:58:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:57:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:57:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:56:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa pomp infuzyjnych dla Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskigo im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:46:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:45:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:45:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:44:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa inkubatorów zamkniętych - 4 sztul dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:29:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratora z VG HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:28:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratora z VG HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:28:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratora z VG HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:27:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa respiratora z VG + HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-05-05 17:26:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa respiratora z VG + HFO dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-05-04 10:08:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty
Grzegorz Jankowski
2015-04-29 16:05:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Dodano:Wyniki postępowania konkurencyjngo
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 15:27:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 15:26:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 15:24:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 15:18:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Dodano:Formularz oferty
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 15:00:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 14:59:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Ochrona antywirusowa, antyspyware, firewall – 200 licencji na 3 lata.
Grzegorz Jankowski
2015-04-28 09:08:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana trminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:22:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Dodano:Zestawienie wind
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:21:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Dodano:Umowa-wzór
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:21:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Dodano:Pismo przewodnie
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:21:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Dodano:Formularz oferty
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:19:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 15:19:14
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa konserwacji i bieżącej obsługi dźwigów osobowych i towarowych
Grzegorz Jankowski
2015-04-27 09:58:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 14:35:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 13:09:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 13:08:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 13:08:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 13:08:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 13:06:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 10:32:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Wybór oferty grupa 16
Grzegorz Jankowski
2015-04-21 10:08:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2015-04-16 15:16:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Wojciech Kubera
2015-04-15 15:22:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na pytania nr 2
Wojciech Kubera
2015-04-15 14:40:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-04-15 14:40:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-04-15 14:39:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-04-15 14:38:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-04-15 14:37:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby odbiorcy
Grzegorz Jankowski
2015-04-15 14:22:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojciech Kubera
2015-04-14 14:32:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na pytania nr 1
Wojciech Kubera
2015-04-14 14:24:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojciech Kubera
2015-04-13 15:44:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojciech Kubera
2015-04-10 12:14:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojciech Kubera
2015-04-08 13:04:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania w części nr 3
Wojciech Kubera
2015-04-03 13:37:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Wojciech Kubera
2015-04-03 13:11:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Wojciech Kubera
2015-04-03 12:35:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Wojciech Kubera
2015-04-03 12:17:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Wojciech Kubera
2015-04-03 10:16:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Grzegorz Jankowski
2015-04-01 14:29:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania (unieważnienie)
Wojciech Kubera
2015-04-01 12:04:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-04-01 12:04:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-03-31 08:58:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Wyniki postępowania konkurencyjnego
Grzegorz Jankowski
2015-03-30 09:49:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załączniki na 2_9 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-30 09:49:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załącznik nr 1 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-30 09:48:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-30 09:48:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Wojciech Kubera
2015-03-26 15:27:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-26 15:18:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-26 13:45:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Wyniki postępowania na grupę-zadanie 1, 2 i 3
Grzegorz Jankowski
2015-03-26 13:21:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedź na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2015-03-26 13:20:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-03-26 13:17:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Grzegorz Jankowski
2015-03-24 15:23:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:Odpowiedzi na pytania nr 2
Wojciech Kubera
2015-03-24 15:18:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Opdowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-24 15:14:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-24 15:11:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Odpowiedzi na pytania nr 3
Wojciech Kubera
2015-03-24 10:10:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do publikacji
Wojciech Kubera
2015-03-24 10:09:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Wojciech Kubera
2015-03-24 10:08:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sterylnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku dla Zakładu Hemodynamiki
Wojciech Kubera
2015-03-24 09:11:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-03-23 17:47:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Uniewaznienie postepowania w czesci 1 i 2
Monika Sangrska
2015-03-23 16:20:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalaczniki nr 2_9
Monika Sangrska
2015-03-23 16:20:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalacznik nr 1 SIWZ techniczno_cenowa
Monika Sangrska
2015-03-23 16:19:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-23 16:19:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-03-23 16:18:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-23 16:18:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego do Poradni Stomatologicznej WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-03-23 15:01:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Wojciech Kubera
2015-03-23 15:00:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:Odpowiedzi na pytania nr 1
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:50:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Uzgodnienia PPIS
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:50:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Opis Techniczny
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:50:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:PZT Lokalizacja
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:49:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Przekrój AA
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:49:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Powierzchnie
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:48:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Parter Wymiary
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:48:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Parter Schemat Kolor
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:48:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Decyzja WSSE
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:47:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki nr 2_9 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:47:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 1 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:46:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:46:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:45:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Wojciech Kubera
2015-03-20 13:43:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Apteki w WSM w Bydgoszczy
Wojciech Kubera
2015-03-20 12:19:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Odpowiedź na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2015-03-20 09:17:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania na grupę-zadanie 7
Grzegorz Jankowski
2015-03-19 15:04:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Monika Sangrska
2015-03-19 14:19:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2015-03-19 13:48:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Częściowe odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skladani ofert
Grzegorz Jankowski
2015-03-19 13:48:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-03-19 09:51:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:SIWZ techniczno_cenow
Monika Sangrska
2015-03-18 15:06:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Grzegorz Jankowski
2015-03-18 12:46:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Zmiana :
Wojciech Kubera
2015-03-18 12:42:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:załączniki nr 2_8 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-18 12:42:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:załącznik nr 1 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-18 12:41:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-18 12:40:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Wojciech Kubera
2015-03-18 12:39:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa pasków do analizy moczu, kontroli do pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora do moczu
Wojciech Kubera
2015-03-17 14:11:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2015-03-17 14:06:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-16 15:32:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2015-03-13 16:03:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 16:02:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 16:02:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 16:02:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 16:01:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 16:00:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usługi ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 14:10:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 14:10:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 14:09:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 14:08:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowego użytku
Grzegorz Jankowski
2015-03-13 13:39:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania (unieważnienie)
Wojciech Kubera
2015-03-13 12:09:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania 3
Monika Sangrska
2015-03-13 11:21:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 3
Monika Sangrska
2015-03-12 17:13:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:13:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:12:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Przedmiar robót
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:12:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:12:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Kosztorys Nakładczy
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:10:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 17:09:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 15:50:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiar robot
Monika Sangrska
2015-03-12 15:49:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Kosztorys nakladczy
Monika Sangrska
2015-03-12 15:49:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalaczniki do edycji
Monika Sangrska
2015-03-12 15:48:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-12 15:48:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-03-12 15:47:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-12 15:46:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Roboty instalacyjno-sanitarne na Oddziale Chirurgii WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-03-12 14:35:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Przedmiary robot
Monika Sangrska
2015-03-12 14:34:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Kosztorys nakladczy
Monika Sangrska
2015-03-12 14:34:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Zalaczniki do SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-12 14:34:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-12 14:33:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-03-12 14:32:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-12 14:30:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Roboty ogolnobudowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy przy ul. szpitalnej 19
Monika Sangrska
2015-03-12 12:12:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy 6
Grzegorz Jankowski
2015-03-12 08:10:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Wojciech Kubera
2015-03-12 08:09:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Wojciech Kubera
2015-03-11 14:59:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:załączniki nr 2_8 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-11 14:59:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:załącznik nr 1 do SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-11 14:58:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:SIWZ
Wojciech Kubera
2015-03-11 14:57:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Wojciech Kubera
2015-03-11 14:56:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Wojciech Kubera
2015-03-11 13:22:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyjasnienia do tresci SIWZ 2
Monika Sangrska
2015-03-11 09:46:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Monika Sangrska
2015-03-11 09:13:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania na grupę-zadanie 9
Grzegorz Jankowski
2015-03-09 15:12:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyjasnienia do tresci SIWZ 1
Monika Sangrska
2015-03-09 14:19:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Modyfikacja_zal nr 1_przedmiot zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-09 14:19:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Odpowiedz na pytania_zmiana terminu skladania ofert
Monika Sangrska
2015-03-09 12:12:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Wojciech Kubera
2015-03-09 11:47:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania
Monika Sangrska
2015-03-06 17:19:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zal nr 1 gr 3 lampy do fototerapii noworodka
Monika Sangrska
2015-03-06 17:19:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zal nr 2 gr 2 Siwz techniczno_cenowa
Monika Sangrska
2015-03-06 17:18:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalacznik nr 1 SIWZ techniczno_cenowa
Monika Sangrska
2015-03-06 17:18:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalaczniki nr 2_9
Monika Sangrska
2015-03-06 17:17:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-06 17:16:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-03-06 17:16:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-06 17:15:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Stomatologicznej oraz Oddziału Intensywnej opieki Noworodka WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-03-06 11:48:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-03-06 11:39:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Zal nr 2 wymagane dokumenty
Monika Sangrska
2015-03-06 11:38:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Przedmiot zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-06 11:38:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Formularz oferty
Monika Sangrska
2015-03-06 11:38:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-03-06 11:37:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-06 11:36:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup glowic do pomiaru tetna plodu M2736A do KTG Avalon FM20_szt.2 oraz glowic do pomiaru skurczow M2734A do KTG Avalon FM20_szt.1
Monika Sangrska
2015-03-06 08:53:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Dodano:Wyniki_postępowania_konkurencyjnego
Grzegorz Jankowski
2015-03-05 17:52:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-05 17:52:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-05 15:29:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-03-05 15:29:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Zalacznik nr 2
Monika Sangrska
2015-03-05 15:29:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Przedmiot zamowienia_opis
Monika Sangrska
2015-03-05 15:28:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2015-03-05 15:28:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-03-05 14:33:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-05 14:32:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup glowic ultrasonograficznych do aparatu ALPHA 7 prod. Aloka nr aparatu M_01936 wraz z dostarczeniem, zamontowaniem w aparacie oraz wykonaniem testów potwierdzajacych poprawnosc obrazowania
Monika Sangrska
2015-03-05 12:24:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-05 12:23:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-04 14:59:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2015-03-04 14:41:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty grupa 11
Grzegorz Jankowski
2015-03-04 14:18:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki nr 2_6 do SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:18:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 1 do SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:17:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:16:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Monika Sangrska
2015-03-04 14:16:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-04 14:15:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-03-04 14:06:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:zalaczniki_nr_2_6_do_SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:06:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:zalacznik_nr _1_do_SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:05:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 14:05:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu pdf
Monika Sangrska
2015-03-04 14:01:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamówieniu
Monika Sangrska
2015-03-04 13:59:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-04 13:58:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora immunochemicznego wraz z dzierzawa analizatora dla WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-03-04 13:33:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Odpowiedz na wyjasnienia do tresci SIWZ
Monika Sangrska
2015-03-04 12:23:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy: 1, 3, 4, 5, 11 i 12
Grzegorz Jankowski
2015-03-04 11:17:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skladania ofert_2
Grzegorz Jankowski
2015-03-04 11:15:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert 2
Grzegorz Jankowski
2015-03-04 10:41:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:Odpowiedz na zapytanie_wydluzenie terminu dostawy
Monika Sangrska
2015-03-02 15:14:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Formularz oferty
Monika Sangrska
2015-03-02 15:13:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Przedmiot zamowienia
Monika Sangrska
2015-03-02 15:13:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-03-02 15:12:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-03-02 15:11:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-03-02 15:08:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie utradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Monika Sangrska
2015-03-02 12:37:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2015-03-02 12:36:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-27 15:23:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki_gr_2_i_8
Grzegorz Jankowski
2015-02-26 15:30:41
Audyt
Edycja treści
2015-02-26 15:29:57
Audyt
Edycja treści
2015-02-26 11:46:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Grzegorz Jankowski
2015-02-26 11:15:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:14:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:14:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:14:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:13:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:06:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:06:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:05:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:05:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:05:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:05:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:04:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:04:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:03:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:03:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:01:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:01:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:00:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:00:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 11:00:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:59:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:59:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:58:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:58:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:57:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:56:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:55:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:55:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:54:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:54:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:54:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:53:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:53:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:53:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:52:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:52:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:52:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:51:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:50:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:50:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:49:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:49:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:48:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:48:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:48:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:47:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:47:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:46:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:46:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:45:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:45:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:45:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:44:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:43:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:43:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:42:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:41:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:41:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:41:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:40:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:40:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:39:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:39:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-26 10:37:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-25 15:43:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Wybor oferty
Monika Sangrska
2015-02-25 13:15:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Zalacznik nr 6 do SIWZ
Monika Sangrska
2015-02-25 13:14:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2015-02-24 12:10:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:WZOR umowy
Monika Sangrska
2015-02-24 12:09:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:Formularz cenowy_przedmiot zamowienia
Monika Sangrska
2015-02-24 12:08:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:Formularz oferty
Monika Sangrska
2015-02-24 12:07:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-02-24 12:07:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-24 12:06:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa parawanow ochronnych przed promieniowaniem jonizujacym, rentgenowskimX jednoskrzydlowe, pelne o rownowazniku olowiu 0,50 mmPb
Monika Sangrska
2015-02-23 15:33:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-02-23 15:33:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-02-23 15:32:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne,statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników imateriałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-02-23 15:31:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24 miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-02-23 15:31:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :24 miesięczna dzierżawa aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy) do manualnej mikrometody kolumnowej oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych przeznaczonych do manualnej mikrometody kolumnowej. 24 miesięczna dostawa odczynników do metody manualnej probówkowej.
Grzegorz Jankowski
2015-02-20 21:15:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Przedmiary robot 3
Monika Sangrska
2015-02-20 21:15:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Przedmiary robot 2
Monika Sangrska
2015-02-20 21:15:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Przedmiary robot 1
Monika Sangrska
2015-02-20 21:14:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Kosztorys nakladczy 3
Monika Sangrska
2015-02-20 21:14:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Kosztorys nakladczy 2
Monika Sangrska
2015-02-20 21:13:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Kosztorysy nakladcze 1
Monika Sangrska
2015-02-20 21:13:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu pdf
Monika Sangrska
2015-02-20 21:12:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Zalaczniki do SIWZ
Monika Sangrska
2015-02-20 21:11:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Monika Sangrska
2015-02-20 21:10:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-02-20 21:09:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-20 21:08:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Roboty budowlane na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.
Monika Sangrska
2015-02-20 16:24:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zal nr 3 wzor umowy
Monika Sangrska
2015-02-20 16:21:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zal nr 4
Monika Sangrska
2015-02-20 16:21:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Wykaz osob zal nr 5
Monika Sangrska
2015-02-20 16:21:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy
Monika Sangrska
2015-02-20 16:20:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Formularz oferty
Monika Sangrska
2015-02-20 16:20:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2015-02-20 16:19:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-02-20 16:18:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-20 16:18:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dystrybucja posiłków w ramach zywienia zbiorowego dla pacjentow Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2015-02-19 14:56:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:Unieważnienie postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-02-18 10:34:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert i kwoty które Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-02-16 16:55:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Uzgodnienia PPIS
Monika Sangrska
2015-02-16 16:55:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Opis Techniczny
Monika Sangrska
2015-02-16 16:54:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:PZT Lokalizacja
Monika Sangrska
2015-02-16 16:54:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Przekroj AA
Monika Sangrska
2015-02-16 16:54:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Powierzchnie
Monika Sangrska
2015-02-16 16:54:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Parter Wymiary
Monika Sangrska
2015-02-16 16:53:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Parter Schemat Kolor
Monika Sangrska
2015-02-16 16:53:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Decyzja WSSE
Monika Sangrska
2015-02-16 16:52:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Formularz oferty wraz z zalacznikami do edycji
Monika Sangrska
2015-02-16 16:51:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Projekt umowy
Monika Sangrska
2015-02-16 16:50:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Program funkcjonalno_uzytkowy
Monika Sangrska
2015-02-16 16:50:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2015-02-16 16:49:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2015-02-16 16:48:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-02-16 16:48:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczen Apteki w WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Monika Sangrska
2015-02-16 15:12:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania na grupę-zadanie 10
Grzegorz Jankowski
2015-02-12 10:14:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-02-11 10:55:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-11 10:53:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-11 10:52:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-11 10:51:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Grzegorz Jankowski
2015-02-09 13:55:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2015-02-09 11:29:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2015-02-09 11:10:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:17:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz Cenowy 1 Zmodyfikowany 06-02-2015
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:16:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz Cenowy 2 Zmodyfikowany 06-02-2015
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:16:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz Cenowy 4 Zmodyfikowany 06-02-2015
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:15:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz Cenowy 3 Zmodyfikowany 06-02-2015
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:14:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania i zmnana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-06 14:13:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-05 15:27:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Wyniki postepowania
Monika Sangrska
2015-02-04 16:29:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Dodano:Formularz oferty
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 16:28:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 16:28:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 16:27:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 16:26:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa przeprowadzenia naprawy oraz przeglądu technicznego aparatury rtg tj.: 1) Uniwersalny zdalnie sterowany stół rentgenowski Flexavision prod. firmy Shimadzu s/n 071X600101, 2) Zestaw do zdjęć kostnych oraz płuc Radspeed MF s/n0362R82116 prod. firmy Shimadzu, 3) Przewoźny zabiegowy aparat rtg MUX-10 s/n0362P8706 produkcji firmy Shimadzu.
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 10:11:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert i modyfikacja siwz 2 pismo
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 10:10:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert i modyfikacja siwz 2
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 08:52:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-02-04 08:44:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 13:35:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 13:35:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 13:34:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 13:33:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 13:32:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci - Ca.
Grzegorz Jankowski
2015-02-03 11:49:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2015-02-02 15:32:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert i modyfikacja siwz
Grzegorz Jankowski
2015-02-02 15:32:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert i modyfikacja siwz
Grzegorz Jankowski
2015-02-02 14:18:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Zawiadomienie o wyborze oferty
Monika Sangrska
2015-01-30 16:10:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:wyniki postepowania gr 13
Monika Sangrska
2015-01-30 15:37:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:35:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy 4
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:34:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy 3
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:33:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy 2
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:33:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz cenowy 1
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:33:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:32:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Dodano:siwz
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:32:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 15:31:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii, Kardiologii i Zakładu Patomorfologii WSM w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-01-30 14:01:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Zmiana terminu skladania ofert 02_02_2015 Modyfikacja Formularza ofertowego
Monika Sangrska
2015-01-30 13:21:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Uwaga zmiana formularza ofertowego i zmiana terminu skladania ofert
Monika Sangrska
2015-01-30 13:18:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO_modyfikacja i zmiana terminu
Monika Sangrska
2015-01-30 12:42:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-01-30 12:42:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Modyfikacja formularza oferowego_zmiana terminu składania ofert 02_02_2015
Monika Sangrska
2015-01-30 12:10:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Zmiana terminu skladania ofert 02.02.2015 godz.10:00 w zwiazu ze zmnaina formularza ofertowego
Monika Sangrska
2015-01-30 11:55:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Zmiana terminu skladania ofert_modyfikacja formularza asortymentowo_cenowego
Monika Sangrska
2015-01-30 10:14:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Dodano:Wyniki postępowania konkurencyjnego
Grzegorz Jankowski
2015-01-29 12:54:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 12 i uniwaznienie 6 i 14
Grzegorz Jankowski
2015-01-27 14:46:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Dodano:Wyniki_postępowania_konkurencyjnego
Grzegorz Jankowski
2015-01-26 15:30:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Uniewaznienie postepowania w gr 27
Monika Sangrska
2015-01-23 15:11:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Dodano:Zal 1 opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2015-01-23 15:11:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2015-01-23 15:10:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-01-23 15:08:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-01-23 15:08:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-01-23 15:06:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup oslony o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850 B-powtorzenie
Monika Sangrska
2015-01-23 12:43:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodano:Uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2015-01-23 12:24:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy 2
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 15:28:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty gr7_20_24_25_28 i Uniewaznienie postepowania w gr 30_26_10
Monika Sangrska
2015-01-22 15:07:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Uniewaznienie postepowania PK_I_1_2015
Monika Sangrska
2015-01-22 15:04:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2015-01-22 11:56:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Dodano:Załącznik do wypełnienia
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 11:56:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 11:55:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 11:55:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 11:54:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 11:54:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa przeprowadzenia recertyfikacji i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008
Grzegorz Jankowski
2015-01-22 10:34:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:SIWZ techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2015-01-22 10:34:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-01-22 10:33:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Formularz ofertowy_zal nr 1
Monika Sangrska
2015-01-22 10:33:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-01-22 10:32:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-01-22 10:31:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup workow i pojemnikow do odpadow komunalnych,workow do transportu zwlok,oraz pojemnikow do transportu materialu do badan histopatologicznych.
Monika Sangrska
2015-01-22 09:14:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Wyniki postepowania gr 5_18_15_17_29_23_22_21_19_16_14
Monika Sangrska
2015-01-21 15:49:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 4 i 1
Monika Sangrska
2015-01-21 09:04:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Ponowna ocena ofert, wybór i odrzucenie
Grzegorz Jankowski
2015-01-20 14:58:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-01-20 14:56:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Zal 1 przedmiot zamowienia
Monika Sangrska
2015-01-20 14:50:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2015-01-20 14:50:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-01-20 14:44:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Zalacznik nr 1
Monika Sangrska
2015-01-20 14:43:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-01-20 14:41:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-01-20 14:41:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup glowicy do fakoemulsyfikatora pracujacej w trybie ultradzwiekow wzdluznych i oscylacyjnych do osi glowicy,kompatybilna z fakoemulsyfikatorem INFINITI firmy Alcon
Monika Sangrska
2015-01-20 13:56:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty grupa 3_4_8_9_11_12
Monika Sangrska
2015-01-19 12:56:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1 i 3
Grzegorz Jankowski
2015-01-15 13:57:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania konkurencyjnego
Grzegorz Jankowski
2015-01-15 10:56:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 15:55:33
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2015-01-14 15:54:59
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2015-01-14 14:10:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Zal 1 opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2015-01-14 14:05:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:59:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2015-01-14 13:58:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2015-01-14 13:58:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2015-01-14 13:57:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:57:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Zmiana :
Monika Sangrska
2015-01-14 13:57:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 1
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:56:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup oslony olowiowej o standardowym wymiarze montowanej na stale do stolu angiograficznego Toshiba model XBFG-850B
Monika Sangrska
2015-01-14 13:56:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:55:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:55:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:54:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2015-01-14 13:53:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa przeprowadzenie przeglądów technicznych kwartalnych tomografu komputerowego Aquillion 64 firmy Toshiba nr fabr. HBC 0923524 w okresie 12 miesięcy dla WSM w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2015-01-13 08:46:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 16
Grzegorz Jankowski
2015-01-12 15:26:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-01-12 14:29:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Zestawienie ofert po poprawieniu omylki rachunkowej
Monika Sangrska
2015-01-12 09:28:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-01-09 14:35:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci 3 i 4 i uniewaznieniu postepowania w czesci 1 i 2
Monika Sangrska
2015-01-08 14:34:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2015-01-05 15:18:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2015-01-02 15:54:09
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2015-01-02 14:27:20
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2015-01-02 13:05:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2015-01-02 12:44:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2014-12-31 15:01:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-12-31 14:59:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Dodano:Uniewaznienie postepowania
Grzegorz Jankowski
2014-12-31 14:55:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci 3 i 4 i uniewaznieniu postepowania w czesci 5
Monika Sangrska
2014-12-30 11:31:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-12-29 13:22:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-12-23 15:30:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-12-23 15:12:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Grzegorz Jankowski
2014-12-23 14:32:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Zmodyfikowany Formularz Cenowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-23 14:32:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:modyfikacja SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-22 11:34:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 15:19:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 14:54:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 14:12:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 13:59:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 13:41:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:modyfikacja SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 13:31:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 13:29:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu i modyfikacja siwz i zmiana terminu
Grzegorz Jankowski
2014-12-19 10:16:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-12-18 15:10:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-18 15:10:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-12-18 15:09:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-18 15:09:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-18 15:08:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych. Sukcesywne dostawy podłoży hodowlanych w butelkach wraz z dzierżawą automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:33:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:33:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:33:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Dodano:Przedmiot zamówienia
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:32:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:31:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:31:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji i rozbudowy systemu szpitalnego monitoringu wysokiej jakości
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:23:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:22:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:22:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:21:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:20:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 15:20:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa 20 kompletów podzespołów komputerowych oraz 6 drukarek laserowych
Grzegorz Jankowski
2014-12-17 12:30:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-16 17:09:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-16 16:59:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Monika Sangrska
2014-12-16 16:13:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wyjasnienia do tresci SIWZ i modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-12-16 15:58:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Ponowny wybor najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-16 12:04:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Grzegorz Jankowski
2014-12-15 15:58:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-15 15:12:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-15 13:59:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-15 13:57:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-12-15 13:57:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Dodano:Formularz cenowy
Grzegorz Jankowski
2014-12-15 13:56:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-15 13:55:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dzierżawa analizatora do moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu, dostawą kontroli do pasków moczu. Dostawa testów kasetkowych do oznaczeń krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, testów półilościowych: antyDNA, odczyn Walera - Rosego
Grzegorz Jankowski
2014-12-12 15:41:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-12-12 15:37:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-12-12 15:32:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-12-12 15:32:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Dell V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-12-12 15:26:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Lenovo V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-12-12 15:13:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Ogłoszenie o wyborze nqajkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-12 15:11:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Lenovo V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-12-12 15:11:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup 10 zestawów komputerowych: komputer Lenovo V3800 i3-4150 4GB 500GB HD4400 W7Pro64LicW8.1 3YNBD, Monitor Philips LED 21,5" 223V5LSB2/10,FHD,SmartControl Lite;ES 6.0,czarny; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 M521dn MFP sztuk 1; Drukarka HP LaserJet Ent 600 M602dn sztuk 1
Monika Sangrska
2014-12-12 11:30:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2014-12-11 15:29:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Wyniki grupa-zdanie nr 19
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 15:10:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 15:09:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 15:09:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 15:08:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 15:07:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia Multifiltrate Ci- Ca
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 14:42:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czesc 2,3,4
Monika Sangrska
2014-12-11 13:09:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 13:08:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 13:07:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-11 13:05:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i instalacja aparatury i sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2014-12-10 15:31:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Wybor najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-12-10 14:55:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1, 14, 15, 16. Unieważnienie zad. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
Grzegorz Jankowski
2014-12-10 14:50:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czesc 1
Monika Sangrska
2014-12-09 12:54:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu i modyfikacja siwz
Grzegorz Jankowski
2014-12-08 14:57:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty
Grzegorz Jankowski
2014-12-08 14:44:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Grzegorz Jankowski
2014-12-08 14:38:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalącznik nr 1 po modyfikacji SIWZ techniczno - cenowa
Monika Sangrska
2014-12-08 14:26:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-12-05 16:20:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Grzegorz Jankowski
2014-12-05 14:02:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-12-04 14:06:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zalacznik nr 1 SIWZ techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-12-04 14:05:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia z zalacznikami
Monika Sangrska
2014-12-04 14:05:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-12-04 14:00:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-12-04 13:59:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Centrum Rehabilitacji WSM w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-12-04 12:11:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Wyniki postepowania 41_2014
Monika Sangrska
2014-12-04 10:24:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 14:17:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 13:57:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 13:57:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 13:56:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 13:55:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń parametrów koagulogicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulogicznego podstawowego i back - up
Grzegorz Jankowski
2014-12-03 13:19:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-12-02 15:20:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Poprawiony opis przedmiotu zamówienia
Grzegorz Jankowski
2014-12-02 15:20:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Odpowiedzi na pytania z dnia 02.12.2014r.
Grzegorz Jankowski
2014-12-02 09:53:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 4, 5 i 6. Unieważnienie zad. 18
Grzegorz Jankowski
2014-12-02 09:08:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2014-12-01 15:49:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia z zalacznikami
Monika Sangrska
2014-12-01 15:48:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-12-01 15:46:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-12-01 15:45:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Swiadczenie uslug nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Monika Sangrska
2014-11-28 14:50:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 14:47:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 14:47:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-28 14:46:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 14:45:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-28 14:45:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-28 14:45:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-28 14:44:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-28 14:44:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaż w węźle cieplnym pompy obiegowej i sterowników do pompy oraz pompy cyrkulacyjnej ze sterownikiem do pompy
Monika Sangrska
2014-11-28 14:42:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 14:42:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-28 14:41:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-28 14:41:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i zakup serwera plików z 5-letnią gwarancją
Monika Sangrska
2014-11-28 13:49:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Powtorzenie czynnosci oceny i badania ofert grupa 2
Monika Sangrska
2014-11-28 13:47:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-11-28 10:48:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Pytania
Monika Sangrska
2014-11-28 10:35:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 10:34:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-28 10:34:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-28 10:33:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-28 10:33:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-28 10:33:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup i dostawa wkładu grasper, biopolarnego, okienkowego o długosci 340 mm do instrumentu laparoskopowego PowerGrip firmy Emed, wielorazowego użytku
Monika Sangrska
2014-11-27 12:34:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy: 3, 4 i 13
Grzegorz Jankowski
2014-11-26 15:34:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu postepowania w grupach 11 i 5
Monika Sangrska
2014-11-26 15:15:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-11-26 15:15:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-11-26 11:19:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Monika Sangrska
2014-11-25 15:14:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-25 15:14:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-25 15:14:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-25 15:13:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-25 15:13:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup i dostawa wózka transportowego do endoskopów z czterema okrągłymi półkami wyposażony w tace transportowe okrągłe z wiekiem z wytrzymałego tworzywa ABS oraz pokrowce do tac
Monika Sangrska
2014-11-25 14:28:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2014-11-25 14:21:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-25 14:20:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-25 14:19:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-25 14:19:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-25 14:19:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup i dostawa poduszek sensomotorycznych oraz taśm do ćwiczeń Thera-Band
Monika Sangrska
2014-11-25 09:03:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Unieważnienie postępowania
Monika Sangrska
2014-11-25 08:22:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-11-21 14:47:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 i 18. Unieważnienie zad. 10, 14 i 17
Grzegorz Jankowski
2014-11-21 13:57:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-20 15:07:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1, 3
Grzegorz Jankowski
2014-11-20 14:49:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Zal 1 SIWZ asortymentowo-cenowa edytowalny
Monika Sangrska
2014-11-20 14:48:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Zalaczniki do SIWZ
Monika Sangrska
2014-11-20 14:48:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2014-11-20 14:47:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-11-20 14:46:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-20 14:45:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E.Warminskiego w Bydgoszczy czesc 2.
Monika Sangrska
2014-11-19 15:06:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-19 13:55:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-11-19 13:54:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-11-19 13:54:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-11-19 13:53:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników.
Grzegorz Jankowski
2014-11-19 12:59:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-18 13:00:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Zmiana treści umowy - czas oczekiwania
Monika Sangrska
2014-11-18 12:53:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Zmiana :§ 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych całodobowo we wszystkie dni tygodnia /w tym święta i dni wolne od pracy/. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi w czasie nie dłuższym niż 60minut od otrzymania wezwania lub punktualnie na godzinę wskazaną w zleceniu 2. Wyjątek stanowi transport sanitarny pacjenta w stanie ciężkim do innego szpitala - czas podstawienia pojazdu wynosi nie dłużej niż 30 minut od otrzymania wezwania
Monika Sangrska
2014-11-18 08:34:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-11-17 14:22:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postepowania 47_2014
Monika Sangrska
2014-11-17 13:34:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 2, 4 i 5
Grzegorz Jankowski
2014-11-17 13:32:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Dodano:Unieważnienie postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-11-14 15:30:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:SPROSTOWANIE do zbiorczego zestawienia ofert
Monika Sangrska
2014-11-14 14:33:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-11-14 14:12:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-14 14:12:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-14 14:11:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-14 14:10:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup i dostawa źródła światła LED dostosowanego do operacji laparaskopowych o mocy minimalnej 240 W
Monika Sangrska
2014-11-14 09:01:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2014-11-13 13:51:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-13 13:50:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-13 13:49:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-13 13:49:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-13 13:47:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Całodobowe usługi transportowe
Monika Sangrska
2014-11-12 14:39:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-11-12 14:28:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-12 14:25:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-07 13:44:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-11-07 13:44:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-11-07 13:43:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-11-07 13:42:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa oprogramowania bazy danych ORACLE 12 z licencją Standard Edition (SE) na 2 procesory umożliwiającą zamawiającemu jego użytkowanie przez okres 36 miesięcy, bez limitu na liczbę użytkowników
Grzegorz Jankowski
2014-11-07 13:16:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Ogloszenie o udzieleniu zamowienia
Monika Sangrska
2014-11-07 12:43:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2014-11-07 09:03:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-07 09:02:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-07 09:02:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-07 09:02:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-11-07 09:01:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa obuwia dla personelu medycznego
Monika Sangrska
2014-11-06 12:31:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu postepowania w grupach 2,8, 9
Monika Sangrska
2014-11-06 10:12:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2014-11-06 09:17:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-11-05 15:09:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-05 09:10:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-11-04 12:10:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-04 12:10:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-04 12:09:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-04 12:05:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-04 12:04:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-04 12:04:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-04 08:58:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1 (aparat do znieczulania) i unieważnbienie zad. 2 (4 szt. defibrylatorów)
Grzegorz Jankowski
2014-11-03 15:21:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Zal 1 formularze asortymentowo-cenowe po modyfikacji edytowalne
Monika Sangrska
2014-11-03 15:20:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogloszenie o zmianie ogloszenia i zmiana terminu otwarcia ofert
Monika Sangrska
2014-11-03 15:19:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:SIWZ po modyfikacji z zalacznikami
Monika Sangrska
2014-11-03 15:19:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-11-03 15:18:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Odpowiedzi na zapytania
Monika Sangrska
2014-11-03 15:08:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 3, 10, 13, 16, 19, 27 i 63.
Grzegorz Jankowski
2014-11-03 15:04:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Dodano:Informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-11-03 13:09:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-11-03 13:09:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-11-03 13:08:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Monika Sangrska
2014-11-03 13:03:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa przeprowadzenia przegladu technicznego aparatow do znieczulania i respiratorow w okresie 12 miesiecy
Monika Sangrska
2014-10-31 14:54:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 4,7,8,14,17,22,26,41,42,44,55,66 i 72. Unieważnienie na zad: 1,6,12,15,18,20,21,23,24,28,30,31,32,33,34,35,37,38,43,45,46,47,48,50,51,56,57,58,59,60,61,62 i 64
Grzegorz Jankowski
2014-10-31 11:51:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-10-31 11:48:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zboircze zestawienie złożonych ofert
Grzegorz Jankowski
2014-10-31 09:45:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-10-30 10:37:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Informacja o wynikach - grupa 1
Monika Sangrska
2014-10-29 16:19:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Powtorzenie badania ofert grupa 1 i 2
Monika Sangrska
2014-10-29 16:17:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-10-29 15:27:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Dodano:informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-10-29 15:26:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:informacja o wynikach
Monika Sangrska
2014-10-29 09:01:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-10-27 15:26:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-10-27 11:04:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-10-27 10:43:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-10-27 09:42:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-24 16:10:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-10-24 16:07:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-10-24 16:06:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zalaczniki 3_5
Monika Sangrska
2014-10-24 16:01:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-10-24 16:01:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-24 16:01:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-10-24 16:00:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-24 15:59:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Swiadczenie uslug czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powlokami polimerowymi na terenie WSM w Bydgoszczy im. dr E. Warminskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-10-24 15:57:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-10-24 15:57:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-24 15:55:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-10-24 15:55:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-24 15:54:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaz wykladziny PCV Granit o lacznej powierzchni 157 m2 oraz wykonanie prac przygotowawczych z naprawa ubytkow i wykonaniem podloza
Monika Sangrska
2014-10-24 15:04:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-10-24 14:46:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 2, 5, 9, 11, 25, 29, 40, 49, 54, 68, 69, 70, 71 i unieważnbienie zadań: 36, 39, 52, 53, 65 i 67
Grzegorz Jankowski
2014-10-24 10:58:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Monika Sangrska
2014-10-24 10:57:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Odpowiedzi na zapytania
Monika Sangrska
2014-10-23 14:48:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 3
Monika Sangrska
2014-10-23 13:32:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Monika Sangrska
2014-10-23 11:13:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zapytania 1
Monika Sangrska
2014-10-23 09:03:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Przesunięcie terminu i częściowa odpowiedź na pytania
Grzegorz Jankowski
2014-10-23 09:02:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-10-22 15:11:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:Wzor umowy zadanie 2
Monika Sangrska
2014-10-22 15:11:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:Wzor umowy zadanie 1
Monika Sangrska
2014-10-22 15:10:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-10-22 15:10:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-22 15:09:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-10-22 15:07:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-22 15:07:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wsparcie uzytkownikow,administracja i serwis systemu RIS CHAZON oraz wsparcie uzytkownikow,serwis systemu IMPAX oraz serwis gwarancyjny sprzetu ujetego w specyfikacji.
Monika Sangrska
2014-10-22 12:29:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Monika Sangrska
2014-10-22 09:25:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-10-22 09:23:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-10-22 09:23:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przesunięcie terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-10-21 14:38:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Zaproszenie do podpisania umowy
Monika Sangrska
2014-10-21 14:38:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-10-21 14:30:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Monika Sangrska
2014-10-21 14:10:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 1
Monika Sangrska
2014-10-20 09:23:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-10-20 09:22:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-10-20 09:22:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-10-20 09:21:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-20 09:19:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów medycznych - zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 16:48:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:zal 1 edytowalna wersja
Monika Sangrska
2014-10-17 16:45:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zalaczniki
Monika Sangrska
2014-10-17 16:45:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:zal.nr 1 siwz techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-10-17 16:44:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-17 16:44:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-10-17 16:43:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-17 16:43:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaz doposazenia w sprzet i aparature dla Oddzialu Chirurgii WSM im.dr E.Warminskiego w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-10-17 14:36:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 14:35:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 14:35:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 14:34:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 14:34:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 12:23:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Zbiorcze zestawienie ofert
Monika Sangrska
2014-10-17 10:16:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 10:16:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 10:15:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 10:14:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-17 10:13:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowenterów
Grzegorz Jankowski
2014-10-16 15:12:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Zalaczniki do edycji
Monika Sangrska
2014-10-16 15:11:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Monika Sangrska
2014-10-16 15:11:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-16 15:10:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-10-16 15:09:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-16 15:08:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora hematologicznego wraz z dzierzawa analizatora podstawowego i analizatora back-up.
Monika Sangrska
2014-10-16 11:02:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-10-16 11:01:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-10-16 11:01:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-10-16 11:00:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-16 10:59:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Grzegorz Jankowski
2014-10-15 14:22:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Specyfikacja techniczno cenowa
Monika Sangrska
2014-10-15 14:22:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-15 13:46:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-10-15 13:44:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-15 13:43:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materialow okulistycznych
Monika Sangrska
2014-10-14 14:15:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-10-14 14:14:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-14 14:14:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-10-14 14:14:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-10-14 14:13:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-14 14:12:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa: Zakup szafek ubraniowych BHP
Monika Sangrska
2014-10-14 13:25:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Monika Sangrska
2014-10-14 13:24:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 1
Monika Sangrska
2014-10-14 11:40:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:siwz
Grzegorz Jankowski
2014-10-14 11:39:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-10-14 11:38:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulania i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-14 11:38:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulenia i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-10-14 11:37:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (1 sztuki aparatu do znieczulenia i 4 sztuk defibrylatorów dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2014-10-13 12:54:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Wyniki postepowania
Monika Sangrska
2014-10-09 15:01:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Specyfikacja techniczno cenowa po modyfikacji edytowalna
Monika Sangrska
2014-10-09 15:00:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-10-09 10:59:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Specyfikacja techniczno cenowa
Monika Sangrska
2014-10-09 10:58:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Monika Sangrska
2014-10-09 10:57:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-10-09 10:56:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-10-09 10:55:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynnikow i materialow zuzywalnych do manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierzawa aparatury:wirowka,inkubator,2 pipety automatyczne,statyw roboczy przeznaczonej do tej metody
Monika Sangrska
2014-10-07 14:57:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Wyniki postepowania 39_2014
Monika Sangrska
2014-10-06 15:12:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-10-03 14:07:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Uniewaznienie grupy 3
Monika Sangrska
2014-10-02 15:27:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-09-30 15:10:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Wyniki postepowania
Monika Sangrska
2014-09-30 14:51:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Monika Sangrska
2014-09-29 13:32:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Wyniki postepowania
Monika Sangrska
2014-09-29 11:01:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Formularz ofertowy zmodyfikowany
Grzegorz Jankowski
2014-09-29 10:57:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Formularz ofertowy zmodyfikowany
Grzegorz Jankowski
2014-09-29 10:51:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Formularz ofertowy zmodyfikowany
Grzegorz Jankowski
2014-09-26 14:41:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-09-25 10:22:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana
Grzegorz Jankowski
2014-09-25 10:21:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-09-25 10:21:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Przesunięcie terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:26:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:23:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:22:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:22:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:22:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:21:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Grzegorz Jankowski
2014-09-24 15:14:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora parametrow krytycznych wraz z dzierzawa analizatora
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-24 15:14:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora parametrow krytycznych wraz z dzierzawa analizatora
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-09-24 15:13:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora parametrow krytycznych wraz z dzierzawa analizatora
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-24 15:12:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynnikow do analizatora parametrow krytycznych wraz z dzierzawa analizatora
Monika Sangrska
2014-09-24 10:38:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Zmiana znaku postepowania
Monika Sangrska
2014-09-24 10:36:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-09-23 14:53:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:rzut poddasza
Monika Sangrska
2014-09-23 14:53:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:rzut II piętra
Monika Sangrska
2014-09-23 14:52:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-23 14:52:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-23 14:51:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-23 14:42:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-23 14:41:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-23 14:41:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Projekt, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-09-23 14:38:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-09-23 14:34:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-09-23 11:53:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Zmiana znaku postepowania
Monika Sangrska
2014-09-23 11:51:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Zmiana
Monika Sangrska
2014-09-23 11:46:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-23 11:45:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-23 11:44:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:zal.nr 1 siwz techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-09-23 11:43:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-09-23 11:43:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-09-23 11:42:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Monika Sangrska
2014-09-23 11:41:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-09-23 11:39:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-23 11:38:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu Komputerowego Aquilion 64
Monika Sangrska
2014-09-23 11:14:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:Wyniki postepowania
Monika Sangrska
2014-09-18 16:24:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-09-18 16:18:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:SIWZ techniczno-cenowa zal. 1
Monika Sangrska
2014-09-18 16:16:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-18 16:15:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Monika Sangrska
2014-09-18 16:14:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-09-18 16:14:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-18 16:13:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-09-18 16:12:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-18 16:11:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie uslugi przegladu technicznego Systemu Angiografii Infinix
Monika Sangrska
2014-09-18 16:00:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 16:00:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 15:59:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 15:59:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 15:58:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 14:45:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 14:45:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 14:44:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 14:43:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 14:42:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
Grzegorz Jankowski
2014-09-18 12:15:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Wyniki postepowania_36_2014
Monika Sangrska
2014-09-17 12:32:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-09-17 12:31:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:zal.nr 1 siwz techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-09-17 12:29:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-09-17 12:24:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Monika Sangrska
2014-09-17 12:24:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-17 12:22:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:wzor umowy
Monika Sangrska
2014-09-17 12:22:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:zal.nr 1 siwz techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-09-17 12:21:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Opis przedmiotu zamowienia
Monika Sangrska
2014-09-17 12:21:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-17 12:20:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-09-17 12:16:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-17 12:16:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie usługi przegladu technicznego Tomografu komputerowego
Monika Sangrska
2014-09-17 11:56:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy: 4,_7_ i _11
Grzegorz Jankowski
2014-09-16 15:06:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-09-16 15:05:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa koszy zewnętrznych ulicznych oraz wewnętrznych potrójnych pojemników do segregacji odpadów.
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-09-16 12:19:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-09-15 15:30:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-15 15:30:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:wymagania i dokumenty
Monika Sangrska
2014-09-15 15:29:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-15 15:29:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-15 15:29:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-15 15:28:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Monika Sangrska
2014-09-15 15:26:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-09-10 12:10:59
Statut szpitala
Edycja treści
2014-09-09 16:03:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-09 16:02:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Dodano:logo szpitala
Monika Sangrska
2014-09-09 16:02:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-09 16:02:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-09 16:01:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-09 16:01:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odzieży dla personelu medycznego
Monika Sangrska
2014-09-09 15:57:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-09 15:57:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:rzut poddasza
Monika Sangrska
2014-09-09 15:57:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:rzut II piętra
Monika Sangrska
2014-09-09 15:56:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-09 15:56:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-09 15:55:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-09 15:55:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawę i montaż mebli dla Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-09-09 15:53:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:unieważnienie grupy 2
Monika Sangrska
2014-09-09 14:56:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-09-08 15:20:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa koszy zewnętrznych ulicznych oraz wewnętrznych potrójnych pojemników do segregacji odpadów.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-08 15:20:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa koszy zewnętrznych ulicznych oraz wewnętrznych potrójnych pojemników do segregacji odpadów.
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-08 15:20:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa koszy zewnętrznych ulicznych oraz wewnętrznych potrójnych pojemników do segregacji odpadów.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-08 15:19:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa koszy zewnętrznych ulicznych oraz wewnętrznych potrójnych pojemników do segregacji odpadów.
Monika Sangrska
2014-09-08 14:27:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:wyjaśnienia 2
Monika Sangrska
2014-09-08 14:26:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:wyjaśnienia 1
Monika Sangrska
2014-09-08 13:46:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:wymogi
Monika Sangrska
2014-09-08 13:45:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-08 13:45:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-08 13:45:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-08 13:44:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-08 13:44:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo związane ze standardami akredytacyjnymi
Monika Sangrska
2014-09-05 14:05:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-05 14:04:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-05 14:04:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-05 14:04:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-05 14:04:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa zestawów fantomów i sprzętu do przeprowadzania testów podstawowych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii cyfrowej i ucyfrowionej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.
Monika Sangrska
2014-09-05 08:34:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:wymagania i dokumenty
Monika Sangrska
2014-09-04 15:00:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-04 15:00:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-09-04 15:00:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-04 14:59:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-04 14:58:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-04 14:57:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-04 14:56:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
Monika Sangrska
2014-09-04 14:42:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-04 14:41:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-09-04 14:40:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-04 14:40:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-04 14:39:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-04 14:34:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-04 14:33:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-04 14:33:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-04 14:33:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora
Monika Sangrska
2014-09-04 14:24:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-09-04 14:23:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-04 14:23:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-04 14:22:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-04 14:21:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-04 14:21:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa higienicznych artykułów papierowych
Monika Sangrska
2014-09-04 13:50:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-09-04 12:31:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 9 i 10
Grzegorz Jankowski
2014-09-03 13:40:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Unieważnienie zadania - grupy 1
Grzegorz Jankowski
2014-09-03 13:29:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 2 i 8 i unieważnbienie zad. 3, 5 i 6
Grzegorz Jankowski
2014-09-01 14:53:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-09-01 14:49:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-09-01 14:48:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-09-01 14:47:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-09-01 14:47:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-09-01 14:46:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-09-01 14:45:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
Monika Sangrska
2014-09-01 14:41:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-09-01 09:00:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:opis przedmiotu zamówienia do edycji
Monika Sangrska
2014-09-01 08:59:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:logo szpitala
Monika Sangrska
2014-08-29 15:31:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-29 15:31:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:specyfikacja
Monika Sangrska
2014-08-29 15:29:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-29 15:29:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-29 15:28:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
Monika Sangrska
2014-08-28 14:55:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Odpowiedź na zapytanie
Monika Sangrska
2014-08-27 12:33:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-26 15:34:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-08-26 15:34:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-26 15:25:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-08-26 15:25:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-26 15:24:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-08-26 15:24:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-26 15:24:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Dodano:Wykaz
Monika Sangrska
2014-08-26 15:23:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-26 15:22:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-26 15:22:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-26 15:22:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie : Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych od wytwarzającego tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
Monika Sangrska
2014-08-26 15:21:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.
Monika Sangrska
2014-08-26 13:37:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Monika Sangrska
2014-08-26 08:51:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2014-08-22 08:40:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z wymogami NFZ oraz zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na okres 5 miesięcy.
Dodano:Zaktualizowany formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-21 14:26:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z wymogami NFZ oraz zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na okres 5 miesięcy.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-21 14:26:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z wymogami NFZ oraz zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na okres 5 miesięcy.
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-08-21 14:26:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z wymogami NFZ oraz zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na okres 5 miesięcy.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-21 14:25:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z wymogami NFZ oraz zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na okres 5 miesięcy.
Monika Sangrska
2014-08-21 12:16:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Modyfikacja SIWZ
Monika Sangrska
2014-08-21 12:15:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Zapytania_odpowiedzi
Monika Sangrska
2014-08-21 10:31:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-08-21 10:28:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Zal nr 6
Monika Sangrska
2014-08-21 10:28:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Zal. nr 4
Monika Sangrska
2014-08-21 10:27:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Zal. nr 3
Monika Sangrska
2014-08-21 10:27:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Wzor umowy
Monika Sangrska
2014-08-21 10:26:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Monika Sangrska
2014-08-21 10:26:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Załączniki do edycji
Monika Sangrska
2014-08-21 10:25:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Specyfikacja techniczno-cenowa-edytowalne zalacznik 1
Monika Sangrska
2014-08-21 10:24:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-21 10:24:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Monika Sangrska
2014-08-21 10:17:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-21 10:15:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprezonego:podtlenku azotu 50% V/v i tlenu 50% wraz z dzierzawa butli,wozka do butli,zaworu dozujacego oraz dostawa ustnikow
Monika Sangrska
2014-08-19 14:48:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 14:53:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 14:52:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogloszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 14:52:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 14:51:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 14:51:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Grzegorz Jankowski
2014-08-14 13:41:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Specyfikacja techniczno-cenowa-edytowalne zalaczniki
Monika Sangrska
2014-08-14 13:40:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Specyfikacja techniczno-cenowa
Monika Sangrska
2014-08-14 13:38:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Monika Sangrska
2014-08-14 13:36:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Dodano:Ogloszenie o zamowieniu
Monika Sangrska
2014-08-14 13:35:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-14 13:34:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :sukcesywne dostawy srodkow kontrastowych
Monika Sangrska
2014-08-13 15:22:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-13 15:22:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-08-13 15:21:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-13 15:21:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-13 15:21:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych umożliwiających rozliczenie WSM w Bydgoszczy z NFZ zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco przepisami, zarządzeniami i wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
Monika Sangrska
2014-08-12 09:41:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-08-12 09:40:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-08-11 09:30:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-08-06 15:18:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Zaktualizowany formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-06 15:12:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-08-06 15:11:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Wykaz
Monika Sangrska
2014-08-06 15:11:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-06 15:11:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-06 15:10:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-06 15:10:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa opraw wewnętrznych (2 szt.) PHILIPS TCS 770 3x58 W/827/865 AC-MLO CV ze świetlówkami
Monika Sangrska
2014-08-06 13:47:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-08-06 13:47:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-06 13:46:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Dodano:opis przedmiotu zamówienia
Monika Sangrska
2014-08-06 13:46:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-08-06 13:45:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-06 13:45:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Monika Sangrska
2014-08-06 11:04:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Wyniki postepowania nr 60_2013
Monika Sangrska
2014-08-05 15:32:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-08-05 09:08:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-08-04 09:51:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Dodano:Informacja o wyborze
Monika Sangrska
2014-08-01 13:34:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-08-01 13:34:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Wykaz
Monika Sangrska
2014-08-01 13:33:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Parametry UPS
Monika Sangrska
2014-08-01 13:33:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-08-01 13:32:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Dodano:Zaproszenie UPS powtórzone
Monika Sangrska
2014-08-01 13:31:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-08-01 13:31:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah
Monika Sangrska
2014-08-01 13:22:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Unieważnienienie
Monika Sangrska
2014-08-01 13:01:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:wynik postepowania
Monika Sangrska
2014-07-31 15:07:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Informacja o wygranej
Monika Sangrska
2014-07-31 13:08:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Parametry UPS
Monika Sangrska
2014-07-30 12:43:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:umowa winda
Monika Sangrska
2014-07-30 12:43:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wykaz czynności
Monika Sangrska
2014-07-30 12:42:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-30 12:42:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie winda
Monika Sangrska
2014-07-30 12:41:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-30 12:41:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Konserwacja oraz bieżąca obsługa windy osobowej (chirurgicznej) w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Monika Sangrska
2014-07-30 11:10:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Zaktualizowany formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-29 15:40:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze oferty
Monika Sangrska
2014-07-29 14:38:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-07-29 14:37:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Wykaz
Monika Sangrska
2014-07-29 14:36:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-07-29 14:35:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Wykaz
Monika Sangrska
2014-07-29 14:34:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-29 14:34:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Dodano:Zaproszenie UPS
Monika Sangrska
2014-07-29 14:32:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-29 14:31:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Naprawa UPS Masterys Socomet Sicon - dostawa i wymiana zużytych 72 szt. akumulatorów 12V 7,5 Ah.
Monika Sangrska
2014-07-29 09:26:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-07-29 08:46:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:zaproszenie naprawa systemu wysiłkowego
Monika Sangrska
2014-07-28 15:36:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Wykaz części
Monika Sangrska
2014-07-28 15:36:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-28 15:35:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-07-28 15:34:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-28 15:34:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Naprawa systemu wysiłkowego X-Scribe wraz z dostawą części zamiennych.
Monika Sangrska
2014-07-28 13:10:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Umowa
Monika Sangrska
2014-07-28 13:09:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Wykaz części
Monika Sangrska
2014-07-28 13:08:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-28 13:08:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-07-28 13:07:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-28 13:07:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Naprawa kardioangiografu cyfrowego Infinix CF-i wraz z dostawą części zamiennych.
Monika Sangrska
2014-07-28 10:47:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Dodano:Wzór umowy
Monika Sangrska
2014-07-25 15:22:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Dodano:Parametry do edycji
Monika Sangrska
2014-07-25 15:21:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Parametry techniczno-funkcjonalne do edycji
Monika Sangrska
2014-07-25 15:20:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-25 15:19:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Parametry do edycji
Monika Sangrska
2014-07-25 15:18:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-25 15:18:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Dodano:Zaproszenie pozycjoner
Monika Sangrska
2014-07-25 15:17:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-25 15:17:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa pozycjonera głowy oraz podkładek żelowych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Monika Sangrska
2014-07-24 11:57:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Uniewaznienie postepowania 1a
Monika Sangrska
2014-07-24 11:56:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Uniewaznienie postepowania 1
Monika Sangrska
2014-07-23 09:05:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-23 08:58:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-23 08:57:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Rysunek kaseton
Monika Sangrska
2014-07-23 08:56:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Parametry techniczne
Monika Sangrska
2014-07-23 08:55:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Wzor_umowy
Monika Sangrska
2014-07-23 08:54:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Zaproszenie
Monika Sangrska
2014-07-23 08:53:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Monika Sangrska
2014-07-23 08:51:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Formularz ofertowy
Monika Sangrska
2014-07-23 08:51:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:Rysunek kaseton
Monika Sangrska
2014-07-23 08:46:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:
Monika Sangrska
2014-07-23 08:45:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:
Monika Sangrska
2014-07-23 08:45:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Dodano:
Monika Sangrska
2014-07-23 08:43:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Zmiana :
Monika Sangrska
2014-07-23 08:43:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego, czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie instalacji gazowej 3 gazów: tlen, powietrze, próżnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządzenie protokołu wytworzenia wyrobu medycznego.
Monika Sangrska
2014-07-23 08:38:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:uniewaznienie postepowania
Monika Sangrska
2014-07-16 12:14:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Unieważnienie grupy-zadania 161
Grzegorz Jankowski
2014-07-16 12:13:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Unieważnienie grupy-zadania 84 i 198
Grzegorz Jankowski
2014-07-16 11:46:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monika Sangrska
2014-07-16 11:44:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3
Monika Sangrska
2014-07-16 11:42:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4
Monika Sangrska
2014-07-16 08:09:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 6
Grzegorz Jankowski
2014-07-15 15:11:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 4
Grzegorz Jankowski
2014-07-15 10:27:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Ponowny wybór oferty gr 40
Grzegorz Jankowski
2014-07-10 09:58:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Kaseton_rysunek
Grzegorz Jankowski
2014-07-10 09:50:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:47:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Specyfikacja techniczno-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:47:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:47:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:46:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Wzor umowy
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:46:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Dodano:Pismo przewodnie z 09.07.2014 r
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:45:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 12:44:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa i montaż kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposazeniem oraz instalacją gazową 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia produktu medycznego
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:37:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:37:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Dodano:Specyfikacja techniczno-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:37:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:36:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:36:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Dodano:Pismo przewodnie z 09.07.2014 r
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:34:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-07-09 10:33:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :dostawa i montaz kasetonu elektryczno-gazowego,czterostanowiskowego ściennego wraz z wyposażeniem oraz instalacja gazowa 3 gazow:tlen,powietrze,proznia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,ponadto sporzadzenie protokolu wytworzenia wyrobu medycznego
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:53:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:53:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Techniczno Cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:52:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Umowa wzór.
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:51:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:50:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-07-07 08:50:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej dla WSM w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2014-07-04 12:00:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy po modyfikacji
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 15:04:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 14:59:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 14:58:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 14:58:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 14:57:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-07-02 14:56:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2014-06-30 09:52:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-06-26 13:55:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-06-24 14:57:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji_24-06-2014
Grzegorz Jankowski
2014-06-24 14:56:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-06-24 11:48:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Unieważnienie grupy-zadania 5
Grzegorz Jankowski
2014-06-18 14:14:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-06-18 09:21:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-06-17 13:41:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 16, 26 i unieważnbienie grupy 219B
Grzegorz Jankowski
2014-06-13 14:17:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 2, 3, 12, 14, 17, 25, 32, 39, 43, 54, 58, 62, 83, 86, 88, 89, 98, 102, 103, 105, 113, 118, 119, 123, 125, 126, 128, 132, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 148, 170, 216, 221, 227, 232, 233, 240, 242, 254.
Grzegorz Jankowski
2014-06-13 13:30:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:25:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załaczniki do edycji z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji warunku
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:22:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:14:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:11:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:10:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Przedmiot zamówienia- przedmiary
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:09:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Przedmiot zamówienia - STWiOR
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:08:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Przedmiot zamówienia - projekty
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:07:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:04:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:04:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 16:04:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2 w Obr. 279)
Ewa Pietrzykowska
2014-06-12 09:42:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:41:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki 2,3,7,8 do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:41:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:40:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:40:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:40:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:34:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni tarkietowych powłokami polimerowymi na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-06-09 15:13:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-06-09 13:17:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 42, 127, 130, 131, 133, 134, 219A, 257, 259 i unieważnienie na gr. 57_91_97_138.
Grzegorz Jankowski
2014-06-09 13:06:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 153A, 160, 164, 167, 173, 191, i 287.
Grzegorz Jankowski
2014-06-05 15:06:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załacznik nr 1 do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 15:05:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 15:04:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 14:58:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 14:36:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 14:36:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-06-05 09:15:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 40, 155, 184, 212, 220, 244, 253, 281 i unieważnienie na zad. 211, 225, 274, 277.
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 13:34:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 13:33:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 13:33:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Dodano:Ogloszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 13:32:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 13:31:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem urządzenia MULTIFILTRATE Ci - Ca.
Grzegorz Jankowski
2014-06-04 08:44:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 53, 56, 60, 64, 80, 85, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 117, 120, 121, 122, 222, 234, 238..
Grzegorz Jankowski
2014-06-02 15:14:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 150, 151, 152, 154, 163, 165, 166, 178, 181, 188, 193, 195, 203, 204, 205, 208, 213, 215, 217, 228.
Grzegorz Jankowski
2014-06-02 08:48:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 41, 45, 47, 49, 51.
Grzegorz Jankowski
2014-05-30 09:49:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2014-05-29 11:51:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:56:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:26:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załaczniki do edycji z opisem przedmiotu zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:26:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:26:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:25:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 13:25:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa 2 ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-05-27 10:54:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 13_28_65_66_67_68_145_147_149_162_201_202_218_219_247_251_262_263_265_271_275_280_285_i_unieważnienie_zad._7_11_18_33_37_44_46_50_59_61_70_79_81_110_111_116_124_129_140_157_174_177_179_185_186_192_196_197_207_214_224_226_236_239_241_250_260_272_274_277_278_288
Grzegorz Jankowski
2014-05-27 08:49:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 3 i 7, unieważnienie zad. 2
Grzegorz Jankowski
2014-05-26 14:44:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-26 14:43:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-05-26 14:42:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 14:52:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 93, 231, 261
Grzegorz Jankowski
2014-05-16 13:22:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:21:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:20:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:20:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:20:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:17:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-16 13:06:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Ewa Pietrzykowska
2014-05-15 14:51:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-05-15 14:45:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 5, 31, 114, 156, 168, 171, 172, 187, 199, 229, 230, 245
Grzegorz Jankowski
2014-05-13 15:31:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-05-12 12:10:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-12 12:05:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-12 11:37:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-12 11:31:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-12 11:16:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Przesunięcie terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-05-09 15:30:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Ewa Pietrzykowska
2014-05-09 15:20:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 po poprawieniu omyłki
Ewa Pietrzykowska
2014-05-09 14:40:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 34, 48, 63, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 104, 136, 146, 158, 176, 182, 183, 189, 206, 209, 223, 231, 235, 243, 246, 252, 255, 258, 266, 270, 273, 283
Grzegorz Jankowski
2014-05-09 11:20:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-09 10:49:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-05-08 15:23:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 15:14:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Wzór umowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 15:13:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 15:13:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 15:12:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 15:11:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sporządzenie kompletnego wniosku oraz załączników dla konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa - konkurs nr RPOWKP 127/III/3.2/2014 (zwanego dalej Dokumentacją aplikacyjną)
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 13:57:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 1 i 8
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 13:50:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 13:42:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zalącznik nr 9
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 13:32:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-05-08 13:15:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedź na pytanie do przetargu i przesunięcie terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-05-06 13:46:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-05-06 13:46:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-05-06 13:45:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-05-06 13:17:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2014-04-30 15:35:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 71, 76, 77, 180, 190, 210, 264, 267, 268, 276, 284 i unieważnienie dla grup: 55, 82,153, 159, 169, 194, 200, 237, 248, 249, 256, 269, 282, i 286
Grzegorz Jankowski
2014-04-30 15:05:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-30 15:05:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-04-30 15:03:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-04-30 15:02:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-30 15:02:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenia usług pralniczych wraz z transportem od i do wykonawcy dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-04-29 12:10:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 52, 99, 143 i 175
Grzegorz Jankowski
2014-04-28 15:07:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-04-28 14:36:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-28 14:36:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-04-28 14:35:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-28 14:34:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-04-28 14:34:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr E Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-04-25 14:59:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2014-04-24 14:50:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-04-24 14:44:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-04-24 10:27:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-04-24 09:37:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Unieważnienie grupy-zadania 279
Grzegorz Jankowski
2014-04-18 13:59:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 13:59:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 1 do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 13:58:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 13:58:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 13:57:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 13:57:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 12:23:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 12:22:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 12:21:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 12:20:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 12:20:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy alkoholu etylowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-04-18 10:09:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-04-18 10:08:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-04-09 14:36:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-04-08 13:21:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:21:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Umowa wzór.
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:20:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:20:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Pismo przewodnie
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:09:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Pismo przewodnie
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:09:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:07:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:06:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Umowa-wzor
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:06:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 13:02:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych
Grzegorz Jankowski
2014-04-08 11:21:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2014-04-08 11:20:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-08 11:05:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-04-04 15:08:14
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2014-04-04 15:07:37
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2014-04-04 15:06:51
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2014-04-03 15:35:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-04-03 15:35:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-04-03 15:32:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-04-03 15:16:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Umowa wzór.
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:14:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:14:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Umowa-wzor
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:14:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:13:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:11:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 15:11:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług konserwacji obsługi dźwigów osobowych i towarowych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2014-04-03 08:15:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana_02-04-2014
Grzegorz Jankowski
2014-04-02 15:54:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana_04-02-2014 właściwa
Grzegorz Jankowski
2014-04-02 15:50:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana_02-04-2014
Grzegorz Jankowski
2014-04-02 15:49:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:Zmiana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-04-02 15:49:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-04-01 13:45:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-04-01 09:11:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-03-31 13:45:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-31 08:10:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Usunięcie Zamówienia Publicznego : Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy,
Powód:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-31 08:10:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:24:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:23:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:19:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:19:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:18:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:18:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa części zamiennej lampy RTG do zestawu kardioangiografii Infinix CF-i firmy Toshiba w celu dokonania naprawy bieżącej i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:15:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:15:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:14:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:10:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:10:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:09:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:09:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-28 16:08:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do siedziby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-03-27 14:49:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-27 14:48:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-27 14:38:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania na zad. 10
Grzegorz Jankowski
2014-03-27 13:01:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-27 13:01:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ewa Pietrzykowska
2014-03-27 11:42:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 7
Grzegorz Jankowski
2014-03-26 12:58:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-26 12:57:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2014-03-26 12:56:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2014-03-26 09:44:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-03-26 09:43:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-03-26 09:43:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-03-26 09:28:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-03-26 09:27:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu
Grzegorz Jankowski
2014-03-25 14:40:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 5
Grzegorz Jankowski
2014-03-24 13:23:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-03-24 13:03:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 15:08:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 14:58:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 14:56:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 14:55:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 14:53:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-21 13:11:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 6 i 8
Grzegorz Jankowski
2014-03-21 09:42:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 4
Grzegorz Jankowski
2014-03-21 08:40:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-03-19 13:37:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 3 i unieważnienie zadania 9
Grzegorz Jankowski
2014-03-18 15:29:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 1 i 2
Grzegorz Jankowski
2014-03-18 08:46:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-03-17 14:59:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-03-17 13:06:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-17 13:04:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-17 13:04:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 23:08:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:49:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:49:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:49:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:48:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:46:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:42:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:42:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:39:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:39:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:37:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:30:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:19:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:17:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:17:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 22:17:14
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów szewnych i chirurgicznych
Ewa Pietrzykowska
2014-03-14 15:58:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 13:02:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Załaczniki do edycji po modyfikacji załącznika nr 2
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 13:01:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Załącznik nr 1 do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 12:58:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 12:58:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 12:53:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2014-03-13 12:45:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-03-11 14:32:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2014-03-11 14:32:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-03-11 13:54:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-11 13:53:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-11 13:53:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-11 13:53:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 13:00:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:59:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:58:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:58:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa respiratorów
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:58:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:58:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:57:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:57:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:57:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:57:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:56:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:56:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:56:14
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:55:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:55:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:54:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:54:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:54:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:54:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 12:53:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-10 11:20:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-03-07 13:12:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 13:11:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 13:11:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 13:10:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 13:10:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 13:10:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy taśm ginekologicznych.
Ewa Pietrzykowska
2014-03-07 08:58:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:siwz techn-cenowa-edytowalna
Grzegorz Jankowski
2014-03-07 08:57:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-03-07 08:57:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-03-07 08:56:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-03-07 08:55:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
Grzegorz Jankowski
2014-03-05 15:17:28
Statut szpitala
Edycja treści
2014-03-05 10:09:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-03-05 10:08:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-03-05 10:08:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-03-05 10:02:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-03-05 10:00:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy pieluszek, pieluchomajtek oraz papierów higienicznych
Grzegorz Jankowski
2014-03-04 15:05:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 15:04:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 15:03:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 15:02:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania i modyfikacja siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:58:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:57:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:57:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:54:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:53:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-03-04 14:53:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie : Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz dzierżawą analizatora oraz dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora a także dostawa testów kasetkowych/paskowych do oznaczeń Treponema pallium.
Ewa Pietrzykowska
2014-03-03 08:28:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:Unieważnienie postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-02-28 15:07:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-02-27 14:15:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 14:15:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 14:15:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 14:14:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 14:13:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych (aparatu do hemodializy ciągłej oraz plazmaferezy, kardiotokografu dla ciąży bliźniaczej, kolposkopu) dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 13:46:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-27 11:07:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu 27-02-2014
Grzegorz Jankowski
2014-02-26 14:32:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-02-26 14:04:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 14:04:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 14:04:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 13:53:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 10:52:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 10:47:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Modyfikacja odpowiedzi i tresci siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-02-26 10:34:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 16:47:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 16:40:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 16:25:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 16:10:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 14:05:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 14:05:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Dodano:Specyfikacja Techniczno Cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 14:01:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 14:00:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 13:58:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki przez okres 3 miesięcy - postępowanie dodatkowe
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 13:20:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-25 10:15:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-02-25 10:15:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-02-21 15:19:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Dodano: Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2014-02-21 15:17:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych dla Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-21 15:16:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów dla Zakładu Hemodynamiki
Ewa Pietrzykowska
2014-02-21 11:06:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-02-21 11:03:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-02-21 11:02:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-02-21 11:01:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-02-21 10:59:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatu wiskoelastycznego kohezyjnego
Grzegorz Jankowski
2014-02-20 14:47:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:43:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:42:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:42:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:41:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:41:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-19 15:41:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Ewa Pietrzykowska
2014-02-18 10:53:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:siwz techn-cenowa-edytowalna
Grzegorz Jankowski
2014-02-18 10:52:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:siwz techn-cenowa - pdf
Grzegorz Jankowski
2014-02-18 10:51:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-02-18 10:51:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-02-18 10:50:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-02-18 10:48:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu.
Grzegorz Jankowski
2014-02-17 15:41:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-17 15:40:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-17 15:39:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści zaproszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-17 15:35:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-02-16 10:20:40
Redakcja Biuletynu
Edycja treści
2014-02-16 10:17:52
Rada Społeczna
Edycja treści
2014-02-16 10:17:08
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2014-02-16 10:16:19
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2014-02-14 15:07:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 15:06:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 15:03:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie : Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 15:03:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie : Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 15:03:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie : Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:47:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:45:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:44:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:44:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:43:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-14 14:43:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenia usług pralniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-02-13 14:47:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Wyniki postępowania zadanie 11
Grzegorz Jankowski
2014-02-13 14:46:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-02-13 14:45:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 15:02:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:57:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:57:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:54:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:53:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:53:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:50:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 14:49:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-02-11 09:04:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-02-10 15:26:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana_10-02-2014
Grzegorz Jankowski
2014-02-10 15:25:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Grzegorz Jankowski
2014-02-10 15:25:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Odpowied? na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-02-10 15:24:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-02-07 13:33:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2014-02-07 12:05:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:Odpowied? na pytanie do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-02-06 14:28:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załaczniki do edycji z opisem przedmiotu zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:27:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:26:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:23:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług pralniczych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:05:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:05:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:04:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:04:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-06 14:03:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 20:41:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 20:39:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 14:26:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 14:26:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 14:25:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 14:25:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie : Świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (System Radiowej Identyfikacji Bielizny)
Ewa Pietrzykowska
2014-02-05 12:57:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-02-04 14:13:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:siwz techn-cenowa-zmodyfikowana_04-02-2014
Grzegorz Jankowski
2014-02-04 13:57:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:modyfikacja_specyfikacji_techniczno_cenowej_zal_nr_1
Grzegorz Jankowski
2014-02-04 11:40:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-02-04 11:40:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-02-04 11:39:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-02-04 11:35:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-02-04 11:34:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Ewa Pietrzykowska
2014-02-03 15:41:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-02-03 15:41:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-02-03 15:40:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-02-03 15:38:47
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-02-03 15:37:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate.
Grzegorz Jankowski
2014-01-29 08:11:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2014-01-28 11:23:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 14:36:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Dodano:Przedmiot zamówienia-SIWZ cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 14:35:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu.
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 14:34:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 14:34:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 14:32:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa łóżeczkowych lamp do fototerapii noworodków
Grzegorz Jankowski
2014-01-27 08:40:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia excel
Grzegorz Jankowski
2014-01-23 15:47:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-01-23 15:47:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:siwz techn-cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-01-23 15:44:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-01-23 15:43:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-01-23 15:41:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
Grzegorz Jankowski
2014-01-22 12:06:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2014-01-20 12:04:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-01-15 13:25:06
Audyt
Edycja treści
2014-01-15 08:14:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:SIWZ_wersja_pdf
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 15:18:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Przedmiot zamówienia-SIWZ cenowa
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 15:16:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:SIWZ podpis
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 15:16:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 15:15:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 15:14:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniuUE
Grzegorz Jankowski
2014-01-14 12:02:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 15:34:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załaczniki do edycji z parametrami minimalnymi
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 15:33:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki zmodyfikowane z parametrami minimalnymi
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 15:30:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załaczniki z parametrami minimalnymi
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 15:26:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 15:25:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki zmodyfikowane
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 14:52:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 14:46:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 13:47:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 09:34:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 09:33:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2014-01-13 09:32:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2014-01-10 15:57:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2014-01-10 15:52:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2014-01-10 15:51:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-01-10 15:50:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Grzegorz Jankowski
2014-01-10 15:44:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2014-01-10 15:43:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, mleka i smoczków dla noworodków
Grzegorz Jankowski
2014-01-10 14:36:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 15:04:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 15:02:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:57:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:56:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:54:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:16:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:15:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:15:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:14:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:09:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2014-01-09 13:09:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy siatek ginekologicznych
Ewa Pietrzykowska
2014-01-03 13:04:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Unieważnienie i sprostowanie
Grzegorz Jankowski
2014-01-02 13:24:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Unieważnienie postępowania
Grzegorz Jankowski
2014-01-02 09:32:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Grzegorz Jankowski
2014-01-02 08:10:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Usunięcie Zamówienia Publicznego : Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy,
Powód:
Grzegorz Jankowski
2014-01-02 08:10:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2013-12-31 19:35:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 19:34:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 19:10:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 19:10:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 19:07:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 15:59:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 15:56:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 15:31:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 15:31:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa urządzeń medycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-12-31 08:29:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2013-12-24 12:51:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu II
Grzegorz Jankowski
2013-12-24 12:47:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu 2
Grzegorz Jankowski
2013-12-24 10:22:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2013-12-23 13:14:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Wyniki postępowania
Grzegorz Jankowski
2013-12-20 12:34:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert3skan
Grzegorz Jankowski
2013-12-20 12:32:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert3
Grzegorz Jankowski
2013-12-20 12:27:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert2.
Grzegorz Jankowski
2013-12-20 11:50:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert2
Grzegorz Jankowski
2013-12-19 13:18:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2013-12-19 09:09:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja siwz pytania
Grzegorz Jankowski
2013-12-19 09:08:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja siwz-norma
Grzegorz Jankowski
2013-12-18 15:08:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert UZP
Grzegorz Jankowski
2013-12-18 15:06:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2013-12-18 09:40:39
Regulaminy
Edycja treści
2013-12-18 09:25:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia excel
Grzegorz Jankowski
2013-12-17 15:14:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2013-12-17 09:15:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Odpowiedzi na pytania do przetargu
Grzegorz Jankowski
2013-12-17 08:36:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Ewa Pietrzykowska
2013-12-17 08:35:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-12-17 08:34:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Ewa Pietrzykowska
2013-12-16 12:05:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ - umowy
Grzegorz Jankowski
2013-12-16 10:14:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Zmiana terminu składania ofert
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 14:14:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 14:09:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 14:04:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Załączniki do edycji
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 14:02:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 13:59:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 13:58:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 13:56:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2013-12-13 13:56:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowenterów, elektrod oraz zestawy do wprowadzania elektrod.
Grzegorz Jankowski
2013-12-12 15:13:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-12-12 15:13:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-12-12 15:12:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-12-12 15:12:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-12-12 15:10:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Ewa Pietrzykowska
2013-12-12 15:07:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 15:08:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 15:07:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 15:06:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 15:03:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 14:58:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 14:57:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ewa Pietrzykowska
2013-12-11 14:57:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 14:34:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2013-12-09 14:33:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2013-12-09 14:33:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy systemu próżniowego pobierania krwi
Grzegorz Jankowski
2013-12-09 13:53:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 13:52:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Modyfikacja tresci siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 13:50:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 13:19:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 09:19:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-12-09 08:51:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Zmaiana terminu skladania ofert
Grzegorz Jankowski
2013-12-09 08:49:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 16:24:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Dok_tech
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 16:18:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Oglosz_zmiana
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:49:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Dok_tech
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:37:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_7 i 8
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:36:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_6
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:35:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_5
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:35:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_4
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:34:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_3
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:34:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_2
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:33:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal_nr_1
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:32:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Dok_tech
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:27:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:26:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:22:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:21:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:20:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu.
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 15:03:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Zmiana :
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:44:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu.
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:43:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zał nr 7
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:43:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zal nr 6
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:43:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zał. nr 5
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:42:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Zał nr 4
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:42:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Oświadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunków
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:41:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:Wzór formularza oferty
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:40:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:opis przedmiotu zamowienia
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:38:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Dodano:SIWZ
Grzegorz Jankowski
2013-12-06 14:37:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Przebudowa istniejącego szybu windowego w związku z wymianą windy szpitalnej (chirurgicznej) w gmachu głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy
Grzegorz Jankowski
2013-12-03 14:25:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-12-03 14:16:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-11-29 10:28:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-29 10:28:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-29 10:27:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-29 10:26:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-11-29 10:26:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Ewa Pietrzykowska
2013-11-28 16:03:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:47:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu - 1 szt wraz z niezbędnym sprzętem.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:25:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:24:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Formularz cenowy do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:23:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:22:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-27 14:22:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-26 15:24:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-11-26 15:19:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-26 15:19:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją załączników
Ewa Pietrzykowska
2013-11-25 14:25:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-11-25 14:23:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją zaproszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-22 14:34:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-11-22 12:58:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu - 1 szt wraz z niezbędnym sprzętem.
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-22 12:57:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu - 1 szt wraz z niezbędnym sprzętem.
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-22 12:57:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu - 1 szt wraz z niezbędnym sprzętem.
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-11-22 12:56:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu - 1 szt wraz z niezbędnym sprzętem.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:42:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:37:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:32:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:31:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług serwisowych systemu AGFA IMPAX 6.x wraz z rozbudową macierzy dyskowej HP MSA70 i rekonfiguracją systemu IMPAX 6.x
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:28:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:27:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:26:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:26:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wymiana baterii akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-11-21 13:05:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 13:01:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 13:00:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 12:29:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 12:26:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Dodano:ogłoszenie o zamówieniu.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 12:25:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-11-20 12:24:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i preparatów do sprzątania terenu zewnętrznego.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-18 09:42:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Modyfikacja udzielonych odpowiedzi
Ewa Pietrzykowska
2013-11-18 09:41:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-11-18 09:37:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-11-18 09:37:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-15 14:06:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania 2
Ewa Pietrzykowska
2013-11-15 13:25:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-15 13:18:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-11-15 12:25:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Odpowiedzi na pytania wraz modyfikacją treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-11-14 13:42:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-11-13 13:14:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-11-12 09:04:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-11-08 14:51:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-11-08 14:51:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-11-08 14:50:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-08 14:49:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-11-07 14:07:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-07 14:07:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Pzredmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-07 14:06:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-11-07 14:06:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-11-07 14:05:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do analizatora parametrów krytycznych, dostawa pasków do badania moczu wraz z dostawą kontroli do moczu, a także dostawa testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, p/ciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego w surowicy.
Ewa Pietrzykowska
2013-11-05 13:33:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Załaczniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-11-05 13:28:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Ekspertyza ppoz
Ewa Pietrzykowska
2013-11-05 13:28:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-11-05 13:27:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 14:54:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 13:06:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 13:05:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 13:05:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa respiratorów
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 13:04:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa respiratorów
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 10:13:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 10:10:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 10:10:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 10:09:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 10:09:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 09:33:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-31 09:28:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 14:07:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 4
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 14:03:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 14:03:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Przedmiot zamówienia - projekt funkconalno-technologiczny
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 13:59:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 13:54:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-10-29 13:51:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwolenia na roboty budowlane
Ewa Pietrzykowska
2013-10-28 14:12:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-28 14:12:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-28 14:11:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-10-28 14:11:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wsparcie użytkowników, administracji i serwis systemu RIS CHAZON dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-10-25 13:45:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Dodano:Przedmiot zamówienia do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-25 13:45:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-25 13:44:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-10-25 13:41:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia modułu Elektronicznej Inwentaryzacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-22 13:49:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3
Ewa Pietrzykowska
2013-10-21 13:38:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-18 14:46:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-10-18 14:45:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-18 14:45:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-18 07:53:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-17 08:22:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Przedmiot zamówienia Instalacje
Ewa Pietrzykowska
2013-10-17 08:20:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Przedmiot zamówienia Konstrukcja
Ewa Pietrzykowska
2013-10-17 08:20:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Przedmiot zamówienia Architektura
Ewa Pietrzykowska
2013-10-16 15:03:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-16 15:03:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazw? ? Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmi??skiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu g???łwnym Szpitala.
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-10-16 15:01:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Naniesienie zmian w dokumentacji pod nazwą „ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego - wymiana windy szpitalnej (chirurgicznej ) w gmachu głównym Szpitala.
Ewa Pietrzykowska
2013-10-16 14:13:03
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-10-16 14:12:22
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-10-16 14:11:59
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-10-16 11:15:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 4
Ewa Pietrzykowska
2013-10-15 14:27:14
Regulaminy
Edycja treści
2013-10-15 14:21:30
Regulaminy
Edycja treści
2013-10-15 13:50:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-10-15 13:43:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-15 13:39:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-11 08:32:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-10 14:10:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-10-10 14:09:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wzór umowy po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-10 14:08:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-10 14:08:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Modyfikacja treści zaproszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:56:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załącznik nr 5 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:56:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załącznik nr 1 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:50:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Załacznik nr 5 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:50:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Załącznik nr 1 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:24:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-08 13:24:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 14:09:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 14:08:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 14:07:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 14:00:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 13:58:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Załaczniki do edycji po zmianie grupy 17 i załacznika nr 5 do siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-07 13:53:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 14:01:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 14:01:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 13:56:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 13:56:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 13:51:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 12:20:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Formularz ofertowy do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 12:20:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 12:19:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 12:18:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:30:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:30:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:29:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:29:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:21:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-04 10:20:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-03 13:57:29
Statut szpitala
Edycja treści
2013-10-03 13:56:25
Statut szpitala
Edycja treści
2013-10-03 13:46:55
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-10-03 13:46:32
Statut szpitala
Edycja treści
2013-10-03 13:46:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-03 13:02:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-03 13:02:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:51:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:45:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:45:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:45:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:43:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:42:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-10-01 13:42:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-30 13:33:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-09-27 15:35:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowanew DUUE
Ewa Pietrzykowska
2013-09-27 12:41:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-09-27 12:37:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-09-27 12:26:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 14:35:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Odpowiedzi na pytania wraz modyfikacją treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 14:33:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 14:33:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 13:42:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Przedmiot zamówienia gr 9 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 13:42:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 13:36:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 13:36:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Załacznik nr 5 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 13:35:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 08:10:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-26 08:02:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 15:29:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 15:24:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłane do publikacji w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 15:22:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłane do publikacji w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 15:00:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:59:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:57:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:56:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:56:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa łóżka elektrycznego wraz ze stolikiem przyłóżkowym
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:53:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:52:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:48:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:47:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:43:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Załaczniki do edycji po zmianie załącznika nr 5 do siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:43:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:13:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:10:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-25 14:09:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:44:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:44:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:42:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:42:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:42:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:40:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:39:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:39:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:39:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:38:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:38:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:35:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Dodano:Przedmiot zamówienia wraz z załącznikami do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:35:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:34:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-24 13:34:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z pomiarem rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną
Ewa Pietrzykowska
2013-09-23 14:44:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-23 14:43:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 15:38:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 15:38:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 15:36:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 15:35:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 15:32:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej probówkowej oraz manualnej mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą aparatury (wirówka, inkubator, 2 pipety automatyczne, statyw roboczy)przeznaczonej do tej metody.
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 14:55:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-20 14:53:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 19:45:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 19:36:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 19:31:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 19:27:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 17:23:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego, immunochemicznego, hematologicznego, koagulologicznego, parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa pasków do badania moczu, kontroli moczu odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, testów do oznaczeń: krwi utajonej w kale, narkotyków w moczu, przeciwciał anty DNP i czynnika reumatoidalnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 17:20:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 14:01:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 14:01:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja udzielonych odpowiedzi
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 14:00:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-19 13:59:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 14:00:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:47:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Załącznik nr 2 i 5 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:45:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:39:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:10:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:04:50
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-18 12:04:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-17 13:45:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-17 13:44:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-16 13:43:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-16 12:43:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-13 14:04:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-13 14:03:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-13 12:38:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-13 12:37:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-12 11:01:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-12 09:01:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-12 09:00:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-11 13:26:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Wzór umowy po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-11 13:24:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-11 12:27:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-10 10:47:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-10 10:46:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-10 10:38:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 14:04:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Wzór forlmularza oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 14:02:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zaproszenie ogólne
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:59:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Wzór forlmularza oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:58:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Wzór umowy
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:58:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:56:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:55:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:24:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:16:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Modyfikacja udzielonych odpowiedzi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:16:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:15:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-06 13:07:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:15:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:14:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:13:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:08:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:07:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:05:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:02:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Załącznik nr 1 do siwz do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 15:01:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Załączniki do siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 14:57:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 14:54:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 14:45:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 14:43:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 14:36:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 11:50:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 11:50:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz.2
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 11:48:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2013-09-05 11:46:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 18:06:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Załączniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 18:04:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 18:02:17
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:48:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:43:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Załaczniki do edycji po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:39:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:35:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:26:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:22:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:16:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:16:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 16:12:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-03 08:13:13
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 14:22:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 14:22:14
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 14:21:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 14:21:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 14:19:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 14:18:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-09-02 12:17:43
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 10:33:28
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 10:33:04
Edycja treści
2013-09-02 10:19:54
Majątek
Edycja treści
2013-09-02 10:00:10
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 09:53:23
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 09:51:40
Kontrola zarządcza
Edycja treści
2013-09-02 08:57:33
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2013-09-02 08:53:26
Zakres świadczeń
Edycja treści
2013-08-30 14:03:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wzór umowy
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 14:02:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 14:01:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wzór umowy
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 14:01:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Wzór forlmularza oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 14:00:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 13:59:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 13:59:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zaproszenie do składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-08-30 13:58:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Apteki Szpitala wraz z uzgodnieniami sanitarnymi dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-08-29 12:56:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:50:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:50:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:50:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:49:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wyposażenie Zakładu rehabilitacji przy Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy w sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii funkcjonalnej i terapii z biofeedback.
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:48:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:48:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:47:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:47:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:46:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych do badań bakteriologicznych
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:45:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:44:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:44:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-27 14:43:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 14:26:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 14:25:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 14:25:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 13:22:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 13:21:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 13:21:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Ewa Pietrzykowska
2013-08-26 12:00:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-08-23 14:08:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-23 14:06:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE
Ewa Pietrzykowska
2013-08-23 14:05:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Ewa Pietrzykowska
2013-08-22 13:13:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-08-19 09:27:59
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:27:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiar wentylacja
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:26:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiar branza budowlana
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:26:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiot zamówienia cz4
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:26:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiot zamówienia cz3
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:25:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiot zamówienia cz2
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:25:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Przedmiot zamówienia cz1
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:24:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:23:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:20:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:11:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:10:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:09:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:09:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:08:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:08:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu pomieszczeń Oddziału Detoksykacji w części Budynku Izby Przyjęć przy ul. Szpitalnej 19 (dz. 17/2, nr 279) w Bydgoszczy na Zakład Rehabilitacji wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:00:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją SIWZ
Ewa Pietrzykowska
2013-08-14 15:00:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ewa Pietrzykowska
2013-08-13 12:46:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-08-12 13:27:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postepowania
Ewa Pietrzykowska
2013-08-09 12:35:57
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2013-08-09 11:10:49
Regulaminy
Edycja treści
2013-08-09 11:08:16
Regulaminy
Edycja treści
2013-08-09 11:07:37
Regulaminy
Edycja treści
2013-08-09 09:36:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:55:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:55:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia - specyfikacja cenowa
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:54:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:53:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:53:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-08-08 13:52:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:49:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:48:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:48:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:48:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:48:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:47:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:47:40
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:47:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:47:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:47:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa aparatu USG
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-08-07 12:46:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-07-26 12:33:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-07-23 13:54:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-07-16 13:57:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-07-04 11:30:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-07-02 13:35:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-07-02 13:29:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-06-28 09:25:53
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-28 09:24:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Dodano:Wyjaśnienia do zaproszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-27 13:08:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-06-27 11:10:01
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-27 11:09:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa aparatu USG
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-26 15:10:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Dodano:Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-26 15:09:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Dodano:Modyfikacja treści zaproszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-25 14:05:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-06-25 14:05:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją SIWZ
Ewa Pietrzykowska
2013-06-24 13:34:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-06-24 13:33:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-24 13:33:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-06-24 13:32:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:36:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:35:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:35:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:35:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:35:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:34:48
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:32:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 20:32:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 14:46:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Przedmiot zamówienia zal nr 1 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 14:46:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 14:44:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-06-21 10:23:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-06-21 10:23:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie testów specjalistycznych kontroli jakości aparatury rentgenowskiej
Angela Jędrkiewicz
2013-06-20 15:05:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 11:16:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-20 09:59:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 09:59:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 09:58:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 09:58:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 09:58:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy toksyny botulinowej
Ewa Pietrzykowska
2013-06-20 07:26:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-06-20 07:25:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-19 14:16:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:15:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Przedmiot Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:14:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:10:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:10:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:09:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:09:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:08:37
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu USG
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:07:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Bloku Porodowego
Ewa Pietrzykowska
2013-06-19 14:07:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa aparatu USG
Ewa Pietrzykowska
2013-06-18 14:07:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Odpowiedzi na pytania część 3
Angela Jędrkiewicz
2013-06-18 07:38:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Odpowiedzi na pytania część 2
Angela Jędrkiewicz
2013-06-17 13:58:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 13:57:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 13:10:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Załącznik nr 7 do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 13:10:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Załącznik nr 1 po zmianie
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 12:25:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania wraz zmodyfikacją SIWZ
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 12:24:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ewa Pietrzykowska
2013-06-17 11:28:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-06-14 14:43:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-14 14:25:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Modyfikacja treści siwz 2
Ewa Pietrzykowska
2013-06-14 14:25:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ewa Pietrzykowska
2013-06-14 14:25:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Modyfikacja tresci siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-06-13 12:37:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-06-13 12:37:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie etykiet samoprzylepnych
Angela Jędrkiewicz
2013-06-12 13:16:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-06-12 13:08:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-06-11 14:23:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze dla Grupy 4
Angela Jędrkiewicz
2013-06-11 13:35:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Fizjoterapii wraz z uzgodnieniami projektowymi
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-06-11 13:30:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-11 13:30:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-07 09:50:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-07 09:49:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-07 09:49:29
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-07 07:39:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-06-07 07:32:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 21:04:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 20:58:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 20:55:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 20:49:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 20:47:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych w grupach wagi oraz noworodki 3
Ewa Pietrzykowska
2013-06-06 14:47:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Dodano:Załączniki do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:47:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:46:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:46:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:46:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego: sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50%
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:44:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 14:34:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Fizjoterapii wraz z uzgodnieniami projektowymi
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-06-06 09:56:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-06-05 12:50:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-06-04 10:05:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-06-04 10:00:30
Rada Społeczna
Edycja treści
2013-06-04 09:59:41
Rada Społeczna
Edycja treści
2013-06-04 09:59:17
Rada Społeczna
Edycja treści
2013-06-04 09:58:26
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2013-06-04 09:56:58
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
2013-06-04 08:53:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-06-04 08:42:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-06-03 13:54:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Załącznik nr 9
Ewa Pietrzykowska
2013-06-03 13:54:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-06-03 13:53:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-06-03 13:53:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-06-03 13:53:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
Ewa Pietrzykowska
2013-06-03 12:38:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Fizjoterapii wraz z uzgodnieniami projektowymi
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-06-03 12:38:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technologicznej Fizjoterapii wraz z uzgodnieniami projektowymi
Angela Jędrkiewicz
2013-05-29 12:36:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-29 12:25:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-28 13:38:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-28 13:38:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-28 13:37:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-28 13:37:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-28 13:37:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego tj. stołu do rehabilitacji i aparatu do niezależnej terapii pacjentów
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:40:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Załączniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:40:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Przedmiot Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:40:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:39:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:39:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:33:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:33:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Dodano:Przedmiot Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:32:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:32:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-27 12:31:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa aparatu do EMG/EEG/EP z funkcją videometrii
Ewa Pietrzykowska
2013-05-24 13:37:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Załaczniki do edycji z uwzględnieniem odpowiedzi
Ewa Pietrzykowska
2013-05-24 13:36:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-05-24 13:06:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-24 12:45:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-23 12:07:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz. 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-22 12:20:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-22 12:14:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 14:14:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 13:31:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Przedmiot zamówienia Gr 1 po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 13:21:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz. 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 13:18:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 13:03:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz. 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-21 12:52:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:23:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:22:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:22:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:21:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:21:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dzierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 14:20:46
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dierżawa analizatorów biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 08:46:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ewa Pietrzykowska
2013-05-17 07:37:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 14:06:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:42:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:42:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Przedmiot Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:41:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:41:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:40:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:39:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:39:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:38:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-05-16 13:13:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze
Angela Jędrkiewicz
2013-05-16 10:41:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Angela Jędrkiewicz
2013-05-16 10:40:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:39:22
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:39:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:34:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Załączniki do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:34:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:33:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 13:33:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 12:02:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów do procesu sterylizacji
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 11:01:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:Załączniki do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 11:00:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 11:00:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 11:00:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-05-15 08:54:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
Angela Jędrkiewicz
2013-05-10 12:47:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-05-10 12:43:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-05-10 12:36:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Pietrzykowska
2013-05-08 14:19:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2
Ewa Pietrzykowska
2013-05-08 09:39:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materacy przeciwodleżynowych
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-05-07 14:29:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja z 07.05.2013 r.
Angela Jędrkiewicz
2013-05-07 13:46:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1
Ewa Pietrzykowska
2013-05-06 13:57:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materacy przeciwodleżynowych
Dodano:Wzór umowy po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-05-06 13:56:12
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materacy przeciwodleżynowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-05-06 13:06:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-04-30 11:14:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Załącznik Nr 2 po modyfikacji - do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 11:14:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 11:13:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ z 29.04.2013
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 11:13:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 11:12:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 11:10:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 07:20:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 06:37:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materacy przeciwodleżynowych
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-04-30 06:37:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa materacy przeciwodleżynowych
Angela Jędrkiewicz
2013-04-29 08:26:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-29 08:23:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-26 14:00:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz. 2
Ewa Pietrzykowska
2013-04-26 13:59:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 14:16:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania cz. 1
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 14:15:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na zadane pytania
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 14:07:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-25 13:35:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 13:34:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 13:34:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 13:33:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 13:33:14
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 10:18:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano: Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 10:16:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Modyfikacja tresci siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 10:14:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ewa Pietrzykowska
2013-04-25 09:10:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Załącznik Nr 2 po modyfikacji - do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-25 09:09:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-25 09:09:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-25 09:08:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-23 14:26:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 14:19:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Wzór umowy po modyfikacji
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 14:19:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 14:18:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Modyfikacaj zaproszenia - zmiana terminu składania ofert
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 14:01:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja treści siwz z dnia 23.04.2013 r.
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 13:59:36
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 13:58:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.05.2013 r.
Ewa Pietrzykowska
2013-04-23 11:07:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 14:14:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Zmiana :2013-04-29 11:00:00
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 14:13:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Modyfikacja treści siwz
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 14:12:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 11:48:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 3
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 10:45:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Załaczniki do edycji
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 10:45:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Przedmiot Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 10:44:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 10:42:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 10:42:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy leków
Ewa Pietrzykowska
2013-04-22 07:55:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-22 07:42:10
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-22 07:41:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 21:43:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 21:39:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Załączniki edytowalne
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 21:37:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Przedmiot zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 21:34:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 21:07:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 21:07:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dier??awa analizator?łw: biochemicznego, immunochemicznego, parametr?łw krytycznych, dostawa do nich odczynnik?łw oraz dostawa test?łw do wykrywania przeciwcia?? przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 20:06:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 20:04:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dierżawa analizatorów: biochemicznego, immunochemicznego, parametrów krytycznych, dostawa do nich odczynników oraz dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema Pallaidum
Ewa Pietrzykowska
2013-04-19 15:22:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 15:21:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 15:06:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:39:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:26:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:26:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:26:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:23:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 14:23:24
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 13:40:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 13:40:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 13:40:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 13:40:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 13:38:56
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Angela Jędrkiewicz
2013-04-19 07:43:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Rozstrzygnięcie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 08:39:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 08:39:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 08:39:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 08:39:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 08:38:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 07:45:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-04-18 07:44:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 12:42:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 12:42:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 12:42:18
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 12:42:05
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 08:28:52
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 08:28:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 08:28:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 08:28:21
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-17 07:53:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy środka kontrastowego
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 15:02:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 15:02:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.04.2013
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 14:21:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 13:57:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 13:56:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 13:56:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 13:56:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-16 13:55:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% wraz z dzierżawą butli, wózka do butli, zaworu dozującego oraz dostawa ustników
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 15:05:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 15:05:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 15:01:42
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 15:01:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 15:00:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:51:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Załączniki edytowalne
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:50:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:50:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:50:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:41:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:39:45
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Angela Jędrkiewicz
2013-04-12 14:38:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy bielizny i obłożeń jednorazowego użytku
Angela Jędrkiewicz
2013-04-11 12:00:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Załączniki edytowalne po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-11 11:59:53
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Przedmiot zamówienia po modyfikacji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-11 11:59:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treśći SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-11 08:35:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Załącznik Nr 8 po modyfikacji - do edycji
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 14:36:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 14:35:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa serwera
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 13:45:11
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 13:44:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 11:42:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Załaczniki
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 11:40:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Załącznik nr 1 - formularz cenowy
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 11:39:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 11:37:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 11:02:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 11:01:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 08:28:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Dodano:test
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 08:27:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Zmiana :
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 08:27:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Ewa Pietrzykowska
2013-04-09 08:25:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Zmiana :
Angela Jędrkiewicz
2013-04-09 08:23:21
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Unieważnienie postępowania
Angela Jędrkiewicz
2013-04-08 14:35:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Zaproszenie do złożenia oferty
Dorota Głowacka
2013-04-08 14:30:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-04-08 14:30:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-04-08 14:28:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Wzór umowy
Dorota Głowacka
2013-04-08 14:27:27
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-04-05 15:06:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 15:04:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:57:36
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:57:06
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:56:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:50:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:49:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:48:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-04-05 14:48:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:34:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:32:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:32:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:29:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:29:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Wykaz dostaw
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:04:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:04:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-04-05 13:01:37
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:35:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:35:34
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:35:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:35:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:34:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:34:50
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:39
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:33:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:32:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:32:51
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:32:31
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:32:20
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:32:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów ze szkła i plastiku.
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:30:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy osprzętu endoskopowego jedno i wielorazowego użytku.
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:11:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:11:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:11:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:11:04
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Formularz oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:08:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-29 14:08:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-28 14:52:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-28 14:52:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:27:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:27:16
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:17:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa serwera
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:16:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:16:25
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa serwera
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-26 13:14:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa serwera
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:59:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:59:13
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Przedmiot zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:58:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:58:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:57:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:57:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:57:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-25 13:57:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego
Dorota Głowacka
2013-03-25 12:16:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Test
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-25 12:14:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Test
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-25 12:13:25
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Test1
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-25 11:43:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :1111
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-25 11:43:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :1111
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-03-25 11:43:18
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :1111
Dorota Głowacka
2013-03-25 11:26:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :test
Dorota Głowacka
2013-03-22 14:44:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-20 18:11:49
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-18 13:57:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-18 13:57:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-18 10:49:37
Kontrola zarządcza
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-03-18 10:49:20
Kontrola zarządcza
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-03-18 10:48:37
Kontrola zarządcza
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-03-18 10:47:01
Kontrola zarządcza
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-03-18 10:46:26
Kontrola zarządcza
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-03-13 13:28:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-06 14:46:45
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-03-05 08:07:08
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-03-04 15:07:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-03-04 14:50:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-28 14:03:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-28 14:02:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-27 14:24:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-27 14:24:15
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-27 14:23:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-27 14:23:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-02-27 14:22:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-02-26 13:57:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-26 13:51:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-26 13:51:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-26 13:50:48
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-22 13:44:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-02-21 14:37:13
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-21 14:37:02
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-21 14:35:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-02-21 14:24:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz mleka i smoczków dla niemowląt
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-21 14:23:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-20 13:48:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-02-19 17:47:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-19 17:46:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-19 17:46:39
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-19 17:46:23
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych
Dorota Głowacka
2013-02-19 14:54:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-19 14:54:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-19 14:53:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-19 14:53:33
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego
Dorota Głowacka
2013-02-19 08:57:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-02-18 09:22:29
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-18 09:22:02
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-18 09:21:35
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-18 09:21:17
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy opakowań na odpady medyczne oraz worków przeznaczonych do transportu zwłok
Dorota Głowacka
2013-02-14 14:45:04
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-14 14:42:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-02-14 14:41:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-14 14:41:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-13 17:40:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-13 17:39:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-13 17:39:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-12 12:53:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-12 12:52:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-12 12:52:09
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-11 15:17:58
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-11 14:43:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-11 14:43:22
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-11 14:31:09
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-11 14:30:38
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-11 14:30:00
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-08 15:00:03
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-08 14:59:41
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-05 18:21:30
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-02-05 18:11:59
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-02-04 17:44:35
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-02-04 14:35:14
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz mleka i smoczków dla niemowląt
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:34:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:34:40
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:34:19
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:33:26
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:33:08
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:32:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:32:07
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:31:52
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:31:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:31:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:30:32
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:30:15
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:29:51
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:29:34
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:29:12
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:28:42
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa wózka serwisowego i podgłówka do stołu operacyjnego
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:27:43
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Dostawa sprzętu medycznego
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:26:44
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:25:26
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:24:30
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-02-01 12:24:03
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów chirurgicznych
Dorota Głowacka
2013-01-31 14:55:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-31 14:55:24
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz mleka i smoczków dla niemowląt
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-24 09:55:56
Darowizny
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-23 11:06:58
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:08:00
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:07:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:07:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:07:11
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki – postępowanie powtórzone w grupach
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:06:43
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-18 11:06:31
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby ZakładuHemodynamiki – postępowanie powtórzone w grupach
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-17 11:11:03
Majątek
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-17 11:10:03
Majątek
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-17 10:52:06
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-17 10:51:21
Zarządzający szpitalem
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-17 10:50:12
Rada Społeczna
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-17 10:44:55
Redakcja Biuletynu
Edycja treści
Dorota Głowacka
2013-01-16 15:02:54
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materia???łw zu??ywalnych na potrzeby Zak??aduHemodynamiki ?? post?powanie powt?łrzone w grupach
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-13 15:58:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-11 14:28:55
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-11 14:27:32
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materia???łw zu??ywalnych na potrzeby Zak??aduHemodynamiki ?? post?powanie powt?łrzone w grupach
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-01-11 09:01:28
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materia???łw zu??ywalnych na potrzeby Zak??aduHemodynamiki ?? post?powanie powt?łrzone w grupach
Dodano:Odpowiedzi na pytania
Dorota Głowacka
2013-01-11 08:57:19
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-11 08:56:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-01-11 08:55:46
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:32:47
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materia???łw zu??ywalnych na potrzeby Zak??aduHemodynamiki ?? post?powanie powt?łrzone w grupach
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:32:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materia???łw zu??ywalnych na potrzeby Zak??aduHemodynamiki ?? post?powanie powt?łrzone w grupach
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:31:57
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki – postępowanie powtórzone w grupach
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:31:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki – postępowanie powtórzone w grupach
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:30:23
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:29:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Dorota Głowacka
2013-01-08 13:24:56
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dorota Głowacka
2013-01-07 15:12:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych na potrzeby Zakładu Hemodynamiki
Dodano:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:33:49
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku - postępowanie powtórzone w grupach
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:33:38
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa drobnego sprzętu medycznego na wyposażenie sali operacyjnej
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:33:27
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli w okresie 12 miesięcy
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:33:16
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu wraz z konserwacją, naprawą i przeglądami technicznymi systemu monitorowania oraz dostawą wraz z montażem nowego szlabanu przy bramie głównej
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:33:06
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-04 07:32:55
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Dostawa energii elektrycznej , obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do siedziby Zamawiającego
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:51:33
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:51:20
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:51:10
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Dodano:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:50:57
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Dodano:Ogłoszenie o zamówieniu
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:50:28
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:50:07
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Zmiana :
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:49:54
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Dorota Głowacka
2013-01-03 14:48:41
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Dodano postępowanie o nazwie :Przetarg na dostawę 5 szt. kardiomonitorów
Dorota Głowacka
2012-12-28 15:03:05
Zamówienia Publiczne - Aktualnie prowadzone postępowania:
Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Zmiana :
Dorota Głowacka
2012-12-28 14:58:01
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dorota Głowacka
2012-12-28 14:57:44
Szczegóły wybranego postępowania:
Zmiana dotyczy zamówienia o nazwie :Świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad oprogramowaniem Infomedica
Dodano: